Κόστος

Standard

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

Premium

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

3 months

‎10.9 €
ανά μάθημα
‎87.2 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
-9%

6 months

‎9.9 €
ανά μάθημα
‎79.2 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
-12%

12 months

‎9.61 €
ανά μάθημα
‎76.88 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

3 months

‎19.8 €
ανά μάθημα
‎158.4 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
-5%

6 months

‎18.9 €
ανά μάθημα
‎151.2 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
-7%

12 months

‎18.34 €
ανά μάθημα
‎146.72 €
per month
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.