Κόστος

Standard

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

Premium

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές που μιλούν άπταιστα Αγγλικά.

Δημοφιλές
Πακέτο συνδρομής12 εβδομάδες

24 μαθήματα

‎10.9 €
ανά μάθημα
‎261.6 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
Αποτελεσματικό
Πακέτο συνδρομής24 εβδομάδες

48 μαθήματα

‎9.9 €
ανά μάθημα
‎475.2 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
Best value
Πακέτο συνδρομής48 εβδομάδες

96 μαθήματα

‎9.61 €
ανά μάθημα
‎922.56 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)

μαθήματα με πιστοποιημένους καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά

Δημοφιλές
Πακέτο συνδρομής12 εβδομάδες

24 μαθήματα

‎19.8 €
ανά μάθημα
‎475.2 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • εφάπαξ πληρωμή χωρίς σύνδεση τραπεζικής κάρτας
Αποτελεσματικό
Πακέτο συνδρομής24 εβδομάδες

48 μαθήματα

‎18.9 €
ανά μάθημα
‎907.2 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)
Best value
Πακέτο συνδρομής48 εβδομάδες

96 μαθήματα

‎18.34 €
ανά μάθημα
‎1 760.64 €
συνολικό κόστος
 • 2 τάξεις ανά εβδομάδα
 • Πληρωμή με δόσεις (ισχύει τέλος εγγραφής)