Αγγλικά για παιδιά και παιδιά προσχολικής ηλικίας

Οι γονείς επιλέγουν τα Αγγλικά για τα παιδιά κυρίως ως μάθημα ανάπτυξης για τη βελτίωση της μνήμης, της προσοχής και της φαντασίας.

main image

Τα παιχνίδια είναι προτεραιότητα

Ανεξάρτητα από τον στόχο του δασκάλου - η απομνημόνευση νέων λέξεων ή η εκμάθηση γραμματικής - παρουσιάζεται στο παιδί με τη μορφή παιχνιδιού. Ένα παιδί μπορεί να αντιλαμβάνεται οτι Αγγλικά ειναι συνδιασμένο με το παιχνίδι. Τα μαθήματα πρέπει να βασίζονται στη μορφή παιχνιδιού, όπου ένας μαθητής αποκτά πολύτιμα αστέρια επειδή ακούει προσεκτικά και ακολουθεί τις οδηγίες του δασκάλου.

Ο δάσκαλος είναι όλος ο κόσμος!

Ένας δάσκαλος για ένα παιδί είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πηγή γνώσης. Ένας δάσκαλος θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και ένα παιδί είτε θα τους αποδεχτεί είτε όχι.

Το αν θα αρέσουν ή όχι τα Αγγλικά στο μαθητή εξαρτάται από τον δάσκαλο. Για τα παιδιά που μόλις αρχίζουν να μαθαίνουν Αγγλικά, το πρώτο μάθημα μπορεί να είναι κρίσιμο και ο δάσκαλος θα πρέπει να αφήσει θετικές εντυπώσεις στη μνήμη του παιδιού.

Η μορφή παιχνιδιού και ο δάσκαλος με τον οποίο το παιδί είναι πρόθυμο να παίξει, είναι οι δύο καθοριστικοί παράγοντες στα μαθήματα Αγγλικών για παιδιά και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τι γίνεται με την ίδια την διαδικασία;

main image

Όλα είναι πιθανά!

Το σώμα μας έχει τη μνήμη του, και το σώμα των παιδιών επίσης. Όλα όσα δεν μπορούν να εκφράσουν τα παιδιά με λέξεις μεταφέρονται από τις εκφράσεις του προσώπου και τις χειρονομίες τους. Συχνά πηδούν προς τα πάνω, κουνάνε τα χέρια, γυρίζουν το κεφάλι, προσπαθώντας να πουν στους ενήλικες τι χρειάζονται.

Το ίδιο συμβαίνει όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν Αγγλικά. Η εκμάθηση ρίμων, αριθμών και τραγουδιών σε μικρούς μαθητές, με τον δάσκαλο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος, βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Όλοι οι τύποι μνήμης είναι ενεργοποιημένοι.
  • Ο ρυθμός και η ομοιοκαταληξία βοηθούν στην απομνημόνευση μεγαλύτερων κειμένων.
  • Οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες μεταφέρουν το νόημα των λέξεων, οι οποίες καθίστανται σαφείς χωρίς μετάφραση.
  • Τα κείμενα περιλαμβάνουν κοινές δομές ομιλίας. Όταν ένα παιδί τα θυμάται, γίνονται μοτίβα. Στο μέλλον, ένας μαθητής θα τα χρησιμοποιήσει σε παρόμοιες καταστάσεις στην πραγματική επικοινωνία.
  • Η προσθήκη χαρούμενης μουσικής κάνει ένα μάθημα πιο λαμπερό και πιο διασκεδαστικό.
main image
main image

Τι γίνεται όμως με την «όραση και την αφή»;

Τα παιδιά χρειάζονται πολύχρωμα οπτικά βοηθήματα με έντονα χρώματα και όμορφες εικόνες που μπορούν να αγγίξουν. Οι δάσκαλοί μας χρησιμοποιούν παιχνίδια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι δάσκαλοι τους μιλούν, κάνουν αστεία και τα χρησιμοποιούν για να δείξουν στους μικρούς μαθητές τι εννοούν. Η ενεργός αλληλεπίδραση είναι ο τέταρτος παράγοντας ενός επιτυχημένου μαθήματος για παιδιά.

Τα παιδιά συχνά παίρνουν μαζί τους τα αγαπημένα τους παιχνίδια στα μαθήματα. Οι δάσκαλοι τα χρησιμοποιούν στο παιχνίδι, κρατώντας την προσοχή του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί καλά με ντροπαλά παιδιά.

main image

Και το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό

Κατά τη διάρκεια της ενεργού αλληλεπίδρασης, όλοι οι παράγοντες συνδυάζονται σε ένα σύνολο - εκμάθηση Αγγλικών στα παιδιά. Σε ένα αποτελεσματικό μάθημα με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ένα παιδί έχει τρεις τύπους δραστηριότητας: φυσική (ενεργά παιχνίδια, χορός), ομιλιτική, δημιουργική. Τα ακόλουθα είναι κρίσιμα κατά τη διδασκλία Αγγλικών σε παιδιά και παιδιά προσχολικής ηλικίας:

  • Ένας δάσκαλος που μπορεί να τραβήξει την προσοχή ενός παιδιού και να δημιουργήσει εμπιστοσύνη από το πρώτο κιόλας μάθημα.
  • Χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι ως κύρια δραστηριότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
  • Φωτεινά και αξιομνημόνευτα οπτικά βοηθήματα.
  • Ενεργή αλληλεπίδραση, που κάνει ένα παιδί να συμμετέχει πλήρως στο μάθημα.
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.