Atpakaļ uz programmām
cube image

FLYERS

4. līmenis

Novakid programmas 4. līmenis ir izveidots bērniem no 11 līdz 12 gadiem. Kurss ļauj bērnam sasniegt augstu valodas prasmes līmeni, harmoniski apvienojot bagātīgu vārdu krājumu, augstākā līmeņa gramatiku, informatīvus tekstus lasīšanai un aizraujošas sarunas ar skolotāju. Pēc 4. līmeņa bērns var kārtot A2 līmeņa eksāmenu (YLE Flyers) (klausīšanās un runāšana)

cube image
Komunikācijas prasmes
Vārdu krājums
Gramatika
Lasīšana
CLIL nodarbības
Komunikācijas prasmes
Vārdu krājums
Gramatika
Lasīšana
CLIL nodarbības
Komunikācijas prasmes

Absolvējot 4.līmeni audzēkņi spēj:

 • runāt par brīvdienām
 • runāt par nākotnes notikumiem (sanāksmēm, plāniem, prognozēm)
 • runāt par laika apstākļiem un dažādiem plāniem, kas ar tiem saistīti
 • saņemt un dot padomus
 • runāt par dzīvniekiem un salīdzināt to dzīvojamās vides
 • runāt par jaunākajām pieredzēm
 • runāt par profesijām un nākotnes plāniem
 • runāt par saviem talantiem un profesionālajiem plāniem
 • runāt par priekšmetu atrašanās vietām
 • runāt par dažādām vietām un profesijām
 • runāt par atvaļinājumiem un ceļošanu
 • aprakstīt sajūtas, garšas, ārieni
 • sīkāk runāt par apģērbu (stiliem, materiāliem, modeļiem)
 • runāt par savām interesēm
 • runāt par filmām, apspriest sižetu un izteikt viedokli par to
 • plašāk runāt par pagātnes notikumiem
 • runāt par plāniem
 • stāstīt stāstus

Audzēkņi paplašina vārdu krājumu par šādām tēmām:

 • vienkāršu darbības vārdu kombinācijām
 • laikapstākļiem
 • mēnešiem
 • ikdienišķām aktivitātēm
 • ainavām un rezervuāriem
 • profesijām
 • mācību priekšmetiem
 • vietām
 • sadzīves priekšmetiem
 • transportiem
 • sajūtām
 • apģērbu
 • kino žanriem
 • tūristu aprīkojumu

4. līmeņa (Flyers) gramatika ietver šādas definīcijas un struktūras:

 • Present Simple, Present Continuous laikus un atšķirības starp tiem
 • Future Simple laikus
 • 0 un 1 tipa nosacītos teikumus (If ..., then ...)
 • should / shouldn't
 • salīdzināmos īpašības vārdus ar struktūrām 'as ... as', 'not as ... as'
 • artikulus ģeogrāfisko objektu nosaukumos
 • darbības vārdus must / mustn't, have to / don't have to
 • vietu prievārdus
 • Present Perfect laikus
 • pasīvās konstrukcijas (Present Simple Passive)
 • too / enough
 • atšķirību starp Present Perfect un Past Simple
 • 'going to'' struktūru un lietošanas iezīmes
 • saikļus so, or, but, because, and
 • secības izteikšanai izmantojamos apstākļa vārdus
 • pieturzīmes ? / !

Bērns var precīzi nolasīt iemācīto vārdu krājumu, spēj saprast diezgan garus jautājumus un uz tiem atbildēt.

Vai jūsu bērnam nepatīk matemātika? Vai vēsture šķiet grūta? Varbūt viņš atpaliek ģeogrāfijā? Īstiem angļu valodas cienītājiem, nekas nav neiespējams! Aplūkojiet jau iepazītus mācību priekšmetus jaunā gaismā! Aizraujošas un informatīvas CLIL nodarbības (satura un valodas integrēta mācīšanās) sniegs jūsu bērnam iespēju ienirt skaitļu, loģikas, kontinentu, ainavu, svarīgāko vēsturisko notikumu un cilvēces izgudrojumu pasaulē, tādā veidā maksimāli izmantojot Novakid iegūtās prasmes.

Skolotāji ar audzēkņiem apspriež sekojošās tēmas:

 • Matemātiku (arābu skaitļu izcelsmi, matemātiskos paņēmienus, mīklas)
 • Laikapstākļus visā pasaulē
 • Ainavas
 • Tu esi tas, ko tu ēd! (pilnvērtīga uztura pamatprincipus)
 • Ģeogrāfiju (Dienvidāfrika un Jaunzēlande - ar ko šīs valstis ir zināmas)
 • Telekomunikāciju vēsturi (no bungām līdz mobilajiem tālruņiem, kā emocijzīme atšķiras no emodžija)
 • 60-tos gadus (kas notika pirms interneta izgudrošanas)
 • Dinozaurus! (to veidus, dzīvojamās vides, izmiršanas iemeslu versijas)
 • Vides aizsardzību (globālā sasilšana, kas notiks, ja ...)

Nevilcinieties!Izmēģiniet angļu valodas nodarbības ar angliski runājošu skolotāju.

Mūsu skolotāji labi sapratīsies ar jūsu bērnu, novērtēs viņu pašreizējo angļu valodas līmeni un iedrošinās viņus apgūt valodu!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.