Angļu valoda skolēniem

Angļu valodas apguve atšķiras no citu skolas priekšmetu apgūšanas. Mūsu mērķis ir macīties komunicēt a citiem angļu valodā, tāpēc priekšplānā izvirzās runāšanas prasmes, nevis zināšanas par valodas gramatisko struktūru.

main image

Angļu valoda ir rīks

Arī ar angļu valodas palīdzību bēns var dalīties ar savām domām. Atšķirībā no pirmsskolas vecuma bērniem viņiem ne tik ļoti interesē spēlēties, bet vairāk mācīties - viņiem ir jau nedaudz nopietnākā attieksme pret to. Šī pieeja nenozīmē, ka viņi nodarbībā neizmantos spēļu paņemienus.

Kāpēc rotaļāties?

Angļu valodas nodarbībām jaunākiem skolēniem vajadzētu būt rotaļīgām, taču kopumā programmas mērķis ir nodrošināt, lai bērni apgūtu minimālas zināšanas, kas viņiem palīdzētu sazināties svešvalodā.

Mūsu skolā angļu valodas nodarbības nenotiek klasiskā veidā, kur bērni sēž pie rakstāmgalda, raksta un lasa. Mēs uzskatam, ka neradīs interesi un vēlmi apgūt valodu.

Tiešsaistes angļu valodā nekoncentrējas uz vārdu sarakstiem vai gramatikas noteikumiem. Šī ir cita pasaule ar savu kultūru, tradīcijām un izklaidi. Lai to visu iepazītu, jums jāapgūst īpašs šifrs, kam piekļūt palīdzēs skolotājs. Katrā nodarbībā jūsu skolotājs sarunās un rotaļās dalīsies savos noslēpumos - tādā komunikācijas formā, ko saprot visi bērni.

main image

Nosakām prioritātes

Angļu valodas stundas sākumskolā tiek veidotas ačgārni. Skolu skolotāji galveno uzmanību pievērš tam, lai iemācītu skolēniem lasīt un pēc tam runāt.

Skolas angļu valoda sākas ar alfabēta apguvi, nevis ar verbālo komunikāciju. Tāpēc bērni, kuri sāk mācīties angļu valodu skolā, to uztver kā grūtu un neinteresantu.

Daudzi audzēkņi, kuri mācās angļu valodu 2 reizes nedēļā sākot no 2. klases, līdz pamatskolas beigām, tā arī neprot lasīt, runāt, nezina gramatikas pamatus, kas ir svarīgi aspekti sarunu prasmju attīstībai.

Bez palīdzības daudzi audzēkņi nevar paši izpildīt mājas darbus, un nevar būt ne runas par saziņu ar ārzemju vienaudžiem pavadot brīvdienas citā valstī.

Kas tad īsti ir angļu valoda Novakid pamatskolas skolēniem?

Komunikācija

Pirmkārt, tā ir dzīva saruna starp skolotāju un skolēnu, izmantojot spēli, kas notiek ar dzirdes, vizuālās un motoriskās vizualizācijas palīdzību. Tas palīdz bērniem iegaumēt to svarīgāko un labāk veidot vārdu krājumu.

Regulāri atkārtojot šo spēli ar multenēm, dzejoļiem un dziesmām, bērns iegremdējas valodas vidē un saprot situācijas, kurās tiek izmantots šis vārdu krājums.

Alfabēts

Iepazīšanās ar alfabētu tiek ieviesta, kad audzēknis jau ir apguvis elementārās prasmes. Viss, ko bērnam ir izdevies iemācīties, palīdzēs viņam apgūt alfabētu un iemācīties lasīt. Ja prātā ir pareizs vārda dzirdes attēls, vizuālais tēls izraisīs spēcīgas skaņu un burtu asociācijas. Arī lasīšana tā pārvērtīsies par aizraujošu nodarbi un neradīs nekādas problēmas.

Vizualizācija

Nākamais posms ir vizualizācija un izpratne par visu, kas uzkrāts mutiskās komunikācijas laikā, izmantojot spēles un radošus uzdevumus, kas palīdzēs tālāk apgūt angļu valodu.

Mēs vēlamies dzirdēt jūsu bērnu runājam!

Tiešsaistes angļu valodas skola Novakid piedāvā video nodarbības iesācējiem un tiem, kas turpina apgūt valodu. Mūsu skolotāji zina, kā iemācīt sazināties, nodibināt mutisku kontaktu ar katru audzēkni un sarunāties ar viskautrīgākajiem bērniem.

Novakid nav latviski runājošu skolotāju, tāpēc audzēknim būs jāizmanto tikai angļu valoda. Skolotāji klasē rada atmosfēru, kas palīdzēs maksimāli palielināt bērna svešvalodas spējas. Šaubāties? Reģistrējieties bezmaksas izmēģinājuma nodarbībai!

main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.