Angļu valoda 10 gadīgiem bērniem

Šis vecums ir nozīmīgs bērna fiziskajai un garīgajai attīstībai. Ņemot vērā visas īpašās psiholoģiskās 10-11 gadus vecu bērnu iezīmes, pamatskolēni ir palīdzējuši mums izstrādāt šim vecumam atbilstošu izglītības programmu.

How do we teach?
big circle
small circle
small circle

Robežas vecums

Parasti šī vecuma bērni mācās 4. vai 5. klasē. Tas nozīmē, ka viņi vai nu gatavojas pamatskolai, vai arī tikko uzsākuši vidējo izglītību. Šim solim ir milzīga ietekme uz bērnu pašapziņu, uzvedību un attieksmi pret mācīšanos.
Bioloģiski šis vecums ir arī pēdējais solis pirms pubertātes - jauns attīstības līmenis ar daudzām viņu kognitīvo un fizioloģisko procesu transformācijām.

Līdz 10-11 gadu vecumam bērni jau saprot kā mācīties un ko viņi vēlas mācīties. Tomēr, viņus galvenokārt motivē zinātkāre un aizraujošā zināšanu iegūšanas pieredze.

slide main image

Līdz 10-11 gadu vecumam bērni jau saprot kā mācīties un ko viņi vēlas mācīties. Tomēr, viņus galvenokārt motivē zinātkāre un aizraujošā zināšanu iegūšanas pieredze.

10–11 gadus vecu bērnu psiholoģiskās īpašības

  • Izrāda lielu interesi par mācībām, bet joprojām patīk spēlēt spēles.
  • Neapzinātu atmiņu nomaina apzināta atmiņa. Tagad bērni spēj koncentrēties uz ilgāku laiku.
  • Bērns sāk mācīties patstāvīgi, bez skolotāja norādījumiem. Viņi spēj viegli paveikt uzdoto.
  • Attīstās pašizvērtēšana; pat tik mazi bērni var paļauties uz iepriekšējo pieredzi un kontrolēt savu rīcību un uzvedību.
compass icon

Novakid skolas programma Movers ir aizraujošu un izglītojošu tiešsaistes nodarbību kurss. Šo nodarbību laikā audzēkņi ne tikai uzlabo leksikas un gramatikas prasmes, bet arī apgūst jaunu informāciju un mācību priekšmetus angļu valodā.

Īpašs nodarbību formāts

Novakid skolas programma 10 un 11 gadus veciem skolēniem ņem vērā visas šīs vecuma grupas psihofizioloģiskās īpašības. Mūsu mācību programmas ietver intuitīvus izziņas veidus par to kā mācīt gramatiskās konstrukcijas un leksikas vienības. Bērni apgūst materiālu caur vizuālām, audiālām un kinestētiskām asocioācijām. Viņi izmanto angļu valodu nevis kā mācību rezultātu bet gan kā tālākās mācīšanās un saziņas līdzekli. Mēs darām visu iespējamo, lai atbalstītu mūsu audzēkņus un celtu viņu pašapziņu.

Īpašs nodarbību formāts

Īpašs nodarbību formāts

Rezultāts ir galvenais

Tā rezultātā, bērns apgūst starptautisko standartu gramatiku un vārdu krājumu. Viņi ir spējīgi komunicēt un runāt par sev interesējošām tēmām. Pie kursa absolvēšanas, bērni vecumā no 10 līdz 11 gadiem ir gatavi kārtot Kembridžas A1 līmeņa Movers (YLE) eksāmenu (runāšana, klausīšanās, lasīšana).

Rezultāts ir galvenais

Rezultāts ir galvenais

Piesakieties izmēģinājuma nodarbībai! Tā ir bez maksas!

PIESAKIETIES IZMĒĢINĀJUMA NODARBĪBAI
Izmēģinājuma nodarbībā jūsu bērns satiksies ar skolotāju,
praktizēs angļu valodu un apgūs jaunas frāzes.
Tikmēr mēs pārbaudīsim bērna līmeni
un sniegsim ieteikumus tālākai apmācībai!