Tagasi Programmide juurde
cube image

FLYERS

Tase 4

Tase 4 Novakid kooliprogramm on loodud 11-12-aastastele lastele. Kursus aitab lapsel saavutada kõrgel tasemel keeleoskuse, harmooniliselt ühendatud rikka sõnavara, areneneud grammatika, informatiivsete tekstide lugemine ja kaasahaaravad vestlused õpetajaga. Lõpetades Tase 4 on laps valmis läbima Tase A2 Eksami (YLE Flyers) (Kuulamine ja rääkimine)

cube image
Vestlusoskused
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
CLIL tunnid
Vestlusoskused
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
CLIL tunnid
Vestlusoskused

Tase 4 lõppedes oskab õpilane:

 • rääkida puhkusest
 • rääkida tulevikusündmustest (kohtumised, plaanid, ennustused)
 • rääkida ilmast ja erinevatest ilmast sõltuvatest plaanidest
 • nõu vastu võtta ja anda
 • rääkida loomadest ja võrrelda nende elukohti
 • rääkida hiljuti juhtunud kogemustest
 • rääkida erialadest ja nende erinevatest külgedest
 • rääkida isiklikest oskustest ja professionaalsetest plaanidest
 • rääkida esemete asukohast
 • rääkida erinevatest kohtadest ja erialadest
 • rääkida puhkusest ja reisimisest
 • kirjeldada tundeid, maitseid, välimust
 • rääkida detailselt riietest (stiilid, materjalid, mustrid)
 • rääkida isiklikest huvidest
 • rääkida filmidest, arutada sisu üle ja väljendada enda arvamust
 • laiemalt rääkida minevikusündmustest
 • rääkida plaanidest
 • rääkida lugusid

Õpilased suurendavad enda sõnavara järgnevatel teemadel:

 • peamised tegusõnade kombinatsioonid
 • ilm
 • kuud
 • igapäevased tegevused
 • maastikud ja veehoidlad
 • erialad
 • kooliained
 • kohad
 • majapidamistarbed
 • transport
 • tunded
 • riided
 • kinožanrid
 • turistivarustus

Tase 4 (Flyers) grammatika sisaldab järgnevaid mõisteid ja ülesehitisi:

 • Present Simple, Present Continuous ajavormid ja nende erinevused
 • Future Simple ajavorm
 • tingimuslausete tüübid 0 ja 1 (If ..., then ...)
 • should / shouldn't
 • võrdlevad omadussõnad 'as ... as', 'not as ... as'
 • geofraafiliste objektide artiklid
 • tegusõnad must / mustn't, have to / don't have to
 • koha eessõnad
 • Present Perfect ajavorm
 • passiivsed konstruktsioonid (Present Simple Passive)
 • too / enough
 • Present Perfect ja Past Simple erinevused
 • "going to" ülesehitus ja selle kasutus
 • sidesõnad so, or, but, because, and
 • sageduse määrsõnad
 • kirjavahemärgid ? / !

Laps oskab täpselt lugeda õpitud sõnavara, saab aru üsna pikkadest tekstidest ja vastab nendepõhistele küsimustele.

Kas teie lapsele ei meeldi matemaatika? Kas ajalugu tundub raske? Või äkki on ta geograafias maha jäänud? Tõelistele inglise keele fännidele ei ole miski võimatu! Uurige tuttavaid kooliaineid uuest vaatenurgast! Põnevad ja informatiivsed CLIL tunnid (sisu ja kõne ühendatud õppimine) annavad teie lapsele võimaluse sukelduda maailma täis numbreid ja loogikat, mandreid ja maastikke, kõige olulisemad ajaloolised sündmused ja leiutised, võttes viimast Novakid koolis saadud teadmistest.

Õpetajad arutavad õpilastega järgnevaid teemasid:

 • Matemaatika (araabia numbrite päritolu, matemaatilised trikid, mõistatused)
 • Ilm ümber maailma
 • Maastikud
 • Sa oled see, mida sa sööd! (toitumise üldine õpetus)
 • Geograafia (Lõuna-Aafrika ja Uus-Meremaa - mille poolest on need tuntud)
 • Telekommunikatsiooni ajalugu (alustades trummidest mobiiltelefonideni, kuidas emoticon erineb emoji-st)
 • 60-ndad (mis tuli enne interneti leiutamist)
 • Dinosaurused! (liigid, elupaik, versioon väljasuremisest)
 • Keskkonnakaitse (globaalne soojenemine, mis juhtub juhul kui ...)

Ärge kahelge!Proovige inglise keele õppimist seda emakeelena rääkiva õpetajaga.

Meie õpetajad saavad teie lapsega läbi, testivad nende praegust inglise keele taset ning inspireerivad neid keele õppimisel!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.