Inglise keel 4-5-aastastele

Arendatud inglise keelt emakeelena rääkivate õpetajate poolt, lubab Novakid kooliprogramm alustada inglise keele õpingutega 4-5-aastaselt.

big circle
small circle
small circle

Kuidas me õpetame noori õppijaid?

Novakid kooli inglise keele tunnid 4-5-aastastele on spetsiaalse formaadiga. Selles vanuses ei ole laste eesmärgiks keele õppimine. Nooremate laste motiveerimine on keerulisem teadmiste, hea häälduse või hinnete koha pealt. Selle asemel oleme kasutusele võtnud põnevad mängud, mida jälgivad professionaalsed inglise keele õpetajad, et aidata meie väikeseid algajaid inglise keelt nautida, enne kui nad seda ´õppima´ hakkavad.

Novakid kooli tunnid on peamiselt loodud interaktiivseks ja loomulikuks inglise keele õppimiseks, mida juhendab professionaalne inglise keele õpetaja.

slide main image

Novakid kooli tunnid on peamiselt loodud interaktiivseks ja loomulikuks inglise keele õppimiseks, mida juhendab professionaalne inglise keele õpetaja.

Miks me alustame 4-5-aastaste laste õpetamist

  • Selles vanuses suudavad lapsed vabalt jäljendada korduvalt täiskasvanu käitumist, nagu näiteks nende juhendaja. Noorelt interaktiivne inglise keele õppimine emakeelena rääkivalt õpetajalt on kõige tõhusam viis, et saavutada õige hääldus, intonatsioon, diktsioon, miimika ja žestid.
  • Selles vanuses lapsed ei karda teha rääkides vigu, seega neil puudub keelebarjäär.
  • Programm ei keskendu vaid keeleõppel, vaid ka üleüldisel mäluarendamisel, mõtlemisoskustel, uudishimul ja õppel läbi teise keele. Lapsed ehitavad üles enda sõnavara kaudselt ja juhuslikult.
  • Täiskasvanud õppijad kipuvad tõlkima enda mõtteid enda emakeelest inglise keelde. Seevastu aga väikesed lapsed, kes õpivad inglise keelt, suudavad oma mõtted moodustada inglise keeles. Õppides uusi asju teises keeles, keskendumata keelele iseendale, saavad nad endale teadmised teistsugusest keele vaatenurgast ja arendavad vaimset paindlikkust.
compass icon

4-5-aastased õpilased on võimelised arendama samasuguseid põhiteadmisi, mis on inglise keelt emakeelena rääkijatel. Õppides lasteluuletusi, laule, keeleväänajaid ja riime, annab neile parema arusaama võõrast kultuurist ja mõtteviisist.

Spetsiaalne tundide formaat

Võttes arvesse kõik psühholoogilised ja hariduspõhised aspektid, oleme loonud spetsiaalse kursuse 4-5-aastastele lastele. Klassiruumis ei õpi meie väikesed õpilased lihtsalt keelt, nad õpivad seda läbi tegevuste - just nii, nagu nad õpivad emakeelt.
Inglise keele rääkimine ei ole eesmärgiks; see on vahendiks, kuidas kogeda end ümbritsevat maailma. Mängul põhinevad harjutused, videod, värvilised esitlused, sõbralik ja turvaline keskkond - iga osa Novakid kooli klassiruumis toetab õppeprotsessi.

Spetsiaalne tundide formaat

Spetsiaalne tundide formaat

Tulemus keskmes

Mängud lastele - raske töö õpetajale. Laste õpetamine meelelahutuslikult, kuid samas tõhusalt, vajab õpetajapoolset head planeerimist, et saavutada kindlad tulemused. Tulemused, mida kõik meie õpilased peaksid kursuse lõppedes saavutama. Programm lähtub CEFR põhimõtetel. See valmistab ette noored õppijad järgmise sammu jaoks - lugemine ja kirjutamine.

Tulemus keskmes

Tulemus keskmes

Registreerige proovitunnile kohe! See on tasuta!

REGISTREERIGE PROOVITUNNILE
Proovitunnis kohtub teie laps õpetajaga,
harjutab inglise keelt ja õpib uusi väljendeid.
Samaaegselt testime me nende taset
ja anname soovitusi edasiseks õppimiseks!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.