Inglise keel 8-9-aastastele lastele

Teises klassis on isegi nii väikesed lapsed võimelised aru saama mõningatest haridusprotsessi aspektidest. Kolmanda klassi õpilastele muutub õppimine nende põhitegevuseks. See on ideaalseks ajaks inglise keele õppimiseks!

big circle
small circle
small circle

Tähelepanu kontrollimine on võtmeks edukusele

Inglise keele tunnid algkoolis teise või kolmanda klassi õpilastele ei too tihti naudingut või ei paku huvi. Üldiselt keskenduvad kooliõpetajad grammatika reeglite selgeks tegemisele ja lugemise harjutamisele ajal, mil lapsed alles õpivad enda tähelepanu kontrollima ja isegi tavaline keskendumine võib neile keeruline olla.
Novakid kooli programm võtab arvesse neid 8-9-aastaste psühholoogilisi eripärasid, et suurendada tõhusust klassiruumis. See motiveerib õpilasi õppima ja arendab nende oskuseid.

Sellises algkooli vanuses õpilastega on oluline mitte ainult keeleoskuseid arendada, vaid ka nende huvi õppimise vastu.

slide main image

Sellises algkooli vanuses õpilastega on oluline mitte ainult keeleoskuseid arendada, vaid ka nende huvi õppimise vastu.

Miks õpetame inglise keelt 8-9-aastastele lastele?

  • Selles vanuses arenevad laste vaimsed võimed kiiresti, nende mälu ja kognitiivsed võimed arenevad intenstiivselt.
  • Uus informatsioon toob kaasa suure huvi.
  • Lapsed on väga sotsiaalsed ja emotsionaalsed.
  • Mängimine on endiselt lemmiktegevuseks. Mida interaktiivsem seda parem.
compass icon

Meie Starters programm on välja arendatud algklassi õpilastele, kes käivad 2- ja 3-ndas klassis, kes alustavad enda õpinguid.

Spetsiaalne tundide formaat

Me võtsime arvesse kõik 8-9-aastaste laste arengu omapärasused ja lõime kirjeldavad, visuaalsed materjalid, mis kutsub esile huvi ja emotsiooni. Selgesti välja kujundatud harjutused sisaldavad elemente kognitiivsest, õppimis- ja mängupõhisest tegevustest. Individuaalne lähenemine, tunnustamine, toetus ja sõbralik keskkond - kõik osad Novakid koolis toetavad õppeprotsessi.

Spetsiaalne tundide formaat

Spetsiaalne tundide formaat

Tulemus keskmes

Novakid kooli starters programm sisaldab grammatikat ja leksikaalseid üksuseid, mis on 8-9-aastastele õpilastele kohustuslikud. Vastupidiselt tavalisele klassiruumi ülesehitusele, saavad lapsed meie tundides enda lugemis- ja grammatikateadmised läbi õpetajaga mängimise, suhtlemise ja vestlemise. Seega loome õppimiseks motivatsiooni. Kursuse lõpus on õpilane ettevalmistunud, et läbida Pre-A1 eksam (YLE Starters - kuulamine ja rääkimine).

Tulemus keskmes

Tulemus keskmes

Registreerige proovitunnile kohe! See on tasuta!

REGISTREERIGE PROOVITUNNILE
Proovitunnis kohtub teie laps õpetajaga,
harjutab inglise keelt ja õpib uusi väljendeid.
Samaaegselt testime me nende taset
ja anname soovitusi edasiseks õppimiseks!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.