Inglise keel 10-aastastele lastele

See vanus on lapse füüsilises ja vaimses arengus märkimisväärne. Võttes arvesse kõik 10-11-aastaste õpilaste psühholoogilised eripärad, on aidanud meil välja arendada haridusprogramm, mis on sobilik nende vanusele.

big circle
small circle
small circle

Piiri vanus

Üldiselt selles vanuses lapsed õpivad 4- või 5-ndas klassis.See tähendab, et nad kas valmistavad end ette põhikooliks või on äsja alustanud enda põhiharidusega. Sellel sammul on suur mõju lapse enesekindlusele, käitumisele ja suhtumisele õppimise suhtes. Bioloogiliselt on see viimane samm enne puberteeti - uus tase arengukäigus, mis mõjutavad nende kognitiivseid ja psühholoogilisi protsesse.

10-11-aastased lapsed juba teavad, kuidas õppida ja mida nad õppida tahavad. Siiski on nad peamiselt motiveeritud õppima uudishimust ja põnevast kogemusest, mis kaasneb uute teadmistega.

slide main image

10-11-aastased lapsed juba teavad, kuidas õppida ja mida nad õppida tahavad. Siiski on nad peamiselt motiveeritud õppima uudishimust ja põnevast kogemusest, mis kaasneb uute teadmistega.

10-11-aastaste laste psühholoogilised tunnusjooned

  • On entusiastlik õppimise suhtes, kuid endiselt meeldib mänge mängida.
  • Tahtmatu mälu on asendatud tahtliku mäluga. Lapsed on nüüd võimelised pikemalt keskenduma.
  • Laps hakkab iseseisvalt õppima, ilma juhendaja juhendamiseta. Nad suudavad vabalt etteantud harjutusega hakkama saada.
  • Enesetunnetus on arenemas; isegi nii väikesed lapsed saavad usaldada enda varasemaid kogemusi ja enda tegevusi ja käitumist kontrollida.
compass icon

Novakid programmi Movers kursus on täis põnevaid ja valgustavaid tunde. Nende tundide jooksul ei arenda lapsed vaid enda leksikaalseid ja grammatilisi oskuseid, vaid nad õpivad ka uut informatsiooni ja kooliaineid inglise keeles.

Spetsiaalne tundide formaat

Novakid kooliprogramm 10-11-aastastele koolilastele võtab arvesse kõik psühholoogilised eriomadused selles vanuses. Meie õppeplaan ühendab intuitiivselt kognitiivsed meetodid, et õpetada grammatikat ja leksikaalseid üksuseid. Lapsed õpivad materjali läbi visuaalse, kõla ja kineetilise pildi läbi. Nad kasutavad inglise keelt mitte kui õppimise tulemusena, vaid kui tööriistana edasises õppimises ja vestluses. Me anname endast parima, et toetada enda õpilasi ja tõsta nende enesekindlust.

Spetsiaalne tundide formaat

Spetsiaalne tundide formaat

Tulemus keskmes

Selle tulemusena õpib laps grammatikat ja sõnavara, mis on nõutav rahvusvahelise standardiga. Nad on võimelised suhtlema ja rääkima teemadel, mis neid ennast huvitab. Kursuse lõppedes, lapsed vanuses 10-11, on valmis läbima Cambridge tase A1 Movers (YLE) eksamit (rääkimine, kuulamine, lugemine).

Tulemus keskmes

Tulemus keskmes

Registreerige proovitunnile kohe! See on tasuta!

REGISTREERIGE PROOVITUNNILE
Proovitunnis kohtub teie laps õpetajaga,
harjutab inglise keelt ja õpib uusi väljendeid.
Samaaegselt testime me nende taset
ja anname soovitusi edasiseks õppimiseks!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.