Tagasi Programmide juurde
cube image

Pre-K

Pre-K

Tasel 0 (PRE-K) on spetsiaalselt valmistatud 4-5-aastastele lastele. Lõbusas ja kaasahaaravas keskkonnas õpivad lapsed inglise tähestikku, saavad aru lihtsatest õpetaja juhistest, laulavad laule, mängivad keelemänge ja samal ajal omastavad põhisõnad ja keele ülesehtiuse.

cube image
Vestlusoskused
Sõnavara
Grammatika

Tase 0 (PRE-K) lõppedes oskab laps:

 • end tutvustada
 • inimesi omavahel tutvustada
 • nimetada ümbritsevate esemete värvi
 • nimetada ümbritsevaid esemeid (mööbel, mänguasjad, puuviljad, kujud, loomad, riided)
 • nimetada kehaosi
 • nimetada mõningaid erialasid
 • rääkida isiklikest omanditest kasutades "I've got"
 • rääkida eelistustest ja oskustest kasutades "I like" ja "I can" vorme
 • rääkida tunnetest
 • lugeda 1-st 10-ni
 • kirjeldada, kus asub ese, kasutades õigeid 'in, on, under' eessõnu

Õpilased arendavad sõnavara järgnevatel teemadel:

 • värvid
 • mööbel
 • mänguasjad
 • riided
 • puuviljad
 • loomad
 • kujud
 • kehaosad
 • erialad
 • tunded
 • majapidamistarbed
 • toit

Tase PRE-K grammatika sisaldab järgnevaid mõisteid ja ülesehitisi:

 • It's
 • It's (a / an)
 • It's my
 • I like
 • I can
 • I've got / haven't got, She's got, He's got
 • I'm, He's, She's, They're
 • koha eessõnu (on, in, under)
 • sidesõna 'and'
 • eessõna 'for'

Ärge kahelge!Proovige inglise keele õppimist seda emakeelena rääkiva õpetajaga.

Meie õpetajad saavad teie lapsega läbi, testivad nende praegust inglise keele taset ning inspireerivad neid keele õppimisel!
main image