Tagasi Programmide juurde
cube image

Juniors

Tase 1

Level 1 (Juniors) Novakid kooliprogramm on loodud lastele vanuses 6-7. Lõbusal ja kaasahaaraval viisil suurendavad õpilased märgatavalt enda sõnavara ja saavad selgeks grammarilised struktuurid. Nad alustavad inglise keeles lugemist ning mõistavad neile suunatud küsimusi.

cube image
Vestlusoskused
Sõnavara
Grammatika
Kuulamise mõistmine
Lugemine

Tase 1 (Juniors) lõppedes oskab laps:

 • osa võtta lihtsast vestlusest: öelda enda nime ja vanuse, vastata küsimusele "Kuidas sul läheb?"
 • rääkida enda perekonnast, mänguasjadest ja klassiruumis olevatest esemetest
 • kirjeldada välimust ja riideid
 • rääkida enda eelistustest
 • öelda, mis on nende toas
 • öelda, kus mingi ese asub
 • rääkida, mida ta oskab ja ei oska teha
 • öelda kellaaega
 • lugeda 20-ni

Õpilased suurendavad enda sõnavara järgnevatel teemadel:

 • klassiruum
 • näoosad
 • emotsioonid
 • majapidamistarbed
 • perekonnaliikmed
 • numbrid
 • toit
 • värvid
 • mööbel
 • tegusõnad
 • hooajad
 • mänguasjad
 • nädalapäevad
 • riided

Tase 1 (Juniors) grammatika sisaldab järgnevaid mõisteid ja ülesehitisi:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • omastav kääne (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like ja don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • väikese ja suure algustähe kasutamine lause alguses inimeste nimede ja nädalapäevadega

Õpilased on võimelised mõistma õpetaja kõne põhinedes õpitud sõnadel ja grammatikal.

Õpilased teavad inglise tähestikku ja oskavad enesekindlalt lugeda 1-2-silbilisi sõnu

Ärge kahelge!Proovige inglise keele õppimist seda emakeelena rääkiva õpetajaga.

Meie õpetajad saavad teie lapsega läbi, testivad nende praegust inglise keele taset ning inspireerivad neid keele õppimisel!
main image