Tagasi Programmide juurde
cube image

FLYERS

Tase 4

Tase 4 Novakid kooliprogramm on loodud 11-12-aastastele lastele. Kursus aitab lapsel saavutada kõrgel tasemel keeleoskuse, harmooniliselt ühendatud rikka sõnavara, areneneud grammatika, informatiivsete tekstide lugemine ja kaasahaaravad vestlused õpetajaga. Lõpetades Tase 4 on laps valmis läbima Tase A2 Eksami (YLE Flyers) (Kuulamine ja rääkimine)

cube image
Vestlusoskused
Sõnavara
Grammatika
Lugemine
CLIL tunnid

Tase 4 lõppedes oskab õpilane:

 • rääkida puhkusest
 • rääkida tulevikusündmustest (kohtumised, plaanid, ennustused)
 • rääkida ilmast ja erinevatest ilmast sõltuvatest plaanidest
 • nõu vastu võtta ja anda
 • rääkida loomadest ja võrrelda nende elukohti
 • rääkida hiljuti juhtunud kogemustest
 • rääkida erialadest ja nende erinevatest külgedest
 • rääkida isiklikest oskustest ja professionaalsetest plaanidest
 • rääkida esemete asukohast
 • rääkida erinevatest kohtadest ja erialadest
 • rääkida puhkusest ja reisimisest
 • kirjeldada tundeid, maitseid, välimust
 • rääkida detailselt riietest (stiilid, materjalid, mustrid)
 • rääkida isiklikest huvidest
 • rääkida filmidest, arutada sisu üle ja väljendada enda arvamust
 • laiemalt rääkida minevikusündmustest
 • rääkida plaanidest
 • rääkida lugusid

Õpilased suurendavad enda sõnavara järgnevatel teemadel:

 • peamised tegusõnade kombinatsioonid
 • ilm
 • kuud
 • igapäevased tegevused
 • maastikud ja veehoidlad
 • erialad
 • kooliained
 • kohad
 • majapidamistarbed
 • transport
 • tunded
 • riided
 • kinožanrid
 • turistivarustus

Tase 4 (Flyers) grammatika sisaldab järgnevaid mõisteid ja ülesehitisi:

 • Present Simple, Present Continuous ajavormid ja nende erinevused
 • Future Simple ajavorm
 • tingimuslausete tüübid 0 ja 1 (If ..., then ...)
 • should / shouldn't
 • võrdlevad omadussõnad 'as ... as', 'not as ... as'
 • geofraafiliste objektide artiklid
 • tegusõnad must / mustn't, have to / don't have to
 • koha eessõnad
 • Present Perfect ajavorm
 • passiivsed konstruktsioonid (Present Simple Passive)
 • too / enough
 • Present Perfect ja Past Simple erinevused
 • "going to" ülesehitus ja selle kasutus
 • sidesõnad so, or, but, because, and
 • sageduse määrsõnad
 • kirjavahemärgid ? / !

Laps oskab täpselt lugeda õpitud sõnavara, saab aru üsna pikkadest tekstidest ja vastab nendepõhistele küsimustele.

Kas teie lapsele ei meeldi matemaatika? Kas ajalugu tundub raske? Või äkki on ta geograafias maha jäänud? Tõelistele inglise keele fännidele ei ole miski võimatu! Uurige tuttavaid kooliaineid uuest vaatenurgast! Põnevad ja informatiivsed CLIL tunnid (sisu ja kõne ühendatud õppimine) annavad teie lapsele võimaluse sukelduda maailma täis numbreid ja loogikat, mandreid ja maastikke, kõige olulisemad ajaloolised sündmused ja leiutised, võttes viimast Novakid koolis saadud teadmistest.

Õpetajad arutavad õpilastega järgnevaid teemasid:

 • Matemaatika (araabia numbrite päritolu, matemaatilised trikid, mõistatused)
 • Ilm ümber maailma
 • Maastikud
 • Sa oled see, mida sa sööd! (toitumise üldine õpetus)
 • Geograafia (Lõuna-Aafrika ja Uus-Meremaa - mille poolest on need tuntud)
 • Telekommunikatsiooni ajalugu (alustades trummidest mobiiltelefonideni, kuidas emoticon erineb emoji-st)
 • 60-ndad (mis tuli enne interneti leiutamist)
 • Dinosaurused! (liigid, elupaik, versioon väljasuremisest)
 • Keskkonnakaitse (globaalne soojenemine, mis juhtub juhul kui ...)

Ärge kahelge!Proovige inglise keele õppimist seda emakeelena rääkiva õpetajaga.

Meie õpetajad saavad teie lapsega läbi, testivad nende praegust inglise keele taset ning inspireerivad neid keele õppimisel!
main image