Inglise keel 11-12-aastastele lastele

Inglise keele õppimine Novakid koolis 5- ja 6-nda klassi õpilastele annab neile suurepärase võimaluse õppida maailma kohta läbi õpitava keele, ning nad otsivad iseseisvalt vastuseid enda küsimustele.

How do we teach?
big circle
small circle
small circle

Kahepoolne isiksus

Vaatamata nendele positiivsetele aspektidele, ei maksa ära unustada, et psühholoogilisest vaatenurgast vaadates on seda vanust kirjeldatud justkui kahes isiksuses olemist, kus end otsitakse.
Seega kipub lastel olema hajuv tähelepanek, suurenev väsimus, pidev huvide muutus, madal huvi kooliainete suhtes ja suur vajadus positiivseks vastukajaks nende isiksuse suhtes teistelt.

Inglise keel äratab õppimisetahte, kui selle motivatsiooni aluseks on huvi nii teemade kui ka protsessi vastu.

slide main image

Inglise keel äratab õppimisetahte, kui selle motivatsiooni aluseks on huvi nii teemade kui ka protsessi vastu.

Programm 11-12-aastastele lastele Novakid koolis sisaldab

  • Põnev eakohane materjal, mis vastab nende muutuvatele vajadustele. Tunnis õpitud teemad arendavad uudishimu, intelligentsi ja kannustavad huvi keeleõppimise vastu.
  • Erinevad ja suuresti visuaalsed tegevused ja teemad aitavad kaasa vaimsele arengule ja aitab lapsel kaasa kõrgema inglise keele oskusele.
  • Saavuta põhjalik grammatika mõistmine.
  • Õpilased vestlevad endale huvitavatel teemadel, mis on inspireeritud ja toetatud mõtlemapanevatel tekstidel.
compass icon

Õppimise tahe ja vastumeelsus 5-nda ja 6-nda klassi õpilastel on otseselt seotud protsessis kaasnevate emotsioonidega. Lapsed võivad kergelt ühest ekstreemsusest teise minna: edukus toob kaasa emotsionaalse tõusu ja tahte rohkem õppida, ning läbikukkumine toob kaasa soovi alla anda.

Spetsiaalne tundide formaat

Sellel perioodil on huvi peamiseks motivatsiooniks. Novakid kooli materjalid ja õppeprotsess on meie õpilastele põnev. Programm 11-12-aastastele võimaldab neil vabalt suhelda inglise keeles enda kooliainetest. Matemaatika ja geograafia ei ole enam igavad, kui kursus sisaldab tunde CLIL seeriast. Tänu sellele on lapse potentsiaal maailma kohta õppimisel läbi keele suurendatud.

Spetsiaalne tundide formaat

Spetsiaalne tundide formaat

Edukuse faktor on oluline

Inglise keele programm 5- ja 6-nda klassi õpilastele on Novakid koolis koostatud ja planeeritud tehes kindlaks, et läbi põnevate ja tavaliste vestluste huvipakkuvatel teemadel, lapse inglise keele tase areneb, tema sõnavara suureneb ja tema maailmavaade laieneb. Nende parimaks tulemuste mõõtmiseks on A2 tase eksami läbimine (YLE Flyers - rääkimine, kuulamine, lugemine).

Edukuse faktor on oluline

Edukuse faktor on oluline

Registreerige proovitunnile kohe! See on tasuta!

REGISTREERIGE PROOVITUNNILE
Proovitunnis kohtub teie laps õpetajaga,
harjutab inglise keelt ja õpib uusi väljendeid.
Samaaegselt testime me nende taset
ja anname soovitusi edasiseks õppimiseks!