Tilbage til Programmer
cube image

Pre-K

Pre-K

Niveau 0 (PRE-K) er specielt designet til børn i 4-5-års alderen. Her lærer børnene alfabetet på en sjov og udfordrende måde, samt at forstå simple instrukser fra læreren, synge sange, spille sprogspil og at skabe basale ord og sætninger.

cube image
Kommunikationsfærdigheder
Ordforråd
Grammatik

Ved afslutningen af Niveau 0 kan dit barn:

 • præsentere sig selv
 • præsentere folk for hinanden
 • fortælle farven på genstande i omgivelserne
 • nævne genstande i omgivelserne (møbler, legetøj, frugter, former, dyr, tøj)
 • nævne kropsdele
 • nævne nogle professioner
 • tale om personlige ejendele ved at bruge "I've got"
 • tale om præferencer og evner ved at bruge “I like” og “I can” strukturerne
 • tale om følelser
 • tælle til ti
 • beskrive hvor en genstand er henne med brug af præpositionerne 'in, on, under'

Eleverne udvider deres ordforråd i følgende emner:

 • farver
 • møbler
 • legetøj
 • tøj
 • frugter
 • dyr
 • former
 • kropsdele
 • professioner
 • følelser
 • genstande i huset
 • mad

Førskoleprogrammets grammatik omfatter følgende termer og fraser:

 • It's
 • It's (a / an)
 • It's my
 • I like
 • I can
 • I've got / haven't got, She's got, He's got
 • I'm, He's, She's, They're
 • stedpræpositioner (on, in, under)
 • konjunktionen 'and'
 • præpositionen 'for'

Prøv bare!Lær engelsk med en modersmålstalende.

Vores lærere kommer godt ud af det med dit barn, tester dets engelskniveau og inspirerer det til at lære sproget!
main image