Engelsk for skolebørn

Engelsk er forskelligt fra andre skolefag. Målet er ikke at opnå ny viden, men at lære at kommunikere på engelsk. Derfor er talefærdighed prioriteret over viden om sprogets grammatik.

main image

Engelsk er et værktøj

Engelsk er et værktøj til at udtrykke tanker og intentioner, og det er med denne tanke, at man bør undervise skolebørn. Til forskel fra førskolebørn, så er det vigtigste ikke at lege, men at studere - der kræves en mere seriøs tilgang, selvom dette dog ikke betyder, at lege slet ikke er en del af undervisningen.

Hvorfor leg?

Engelsklektioner for børn i indskolingsalderen skal gerne inkludere lege og spil, men generelt skal undervisningen sigte mod at give børnene et minimum af viden, der vil gøre dem i stand til at kommunikere på et fremmedsprog.

En engelsklektion for skolebørn skal ikke bare være som den typiske undervisning, hvor børnene sidder ved deres borde og læser og skriver. Undervisning på denne måde bliver kedelig og skaber hverken interesse eller lyst til at lære sproget.

At tale engelsk handler ikke om ordlister og grammatik. Det er en helt ny verden med sin egen kultur, egne traditioner og egen underholdning. For at blive fortrolig med disse områder, skal man mestre en del viden, som ens lærer har. I hver lektion deler din lærer sin viden gennem samtale og leg - en kommunikationsform som alle børn kender til.

main image

Prioritér

Engelsklektioner i skolen er struktureret omvendt. Hovedfokus for skolelærere er at lære eleverne at læse, og derefter at tale.

Skoleengelsk begynder med, at man lærer alfabetet, men man øver ikke kommunikation. Derfor oplever børn, som starter på engelsk i skolen, ofte faget som svært og kedeligt.

Når de forlader skolen, er der mange elever der, selvom de har haft engelskundervisning hver uge siden 1. klasse, ikke kan læse og tale engelsk, og ikke har den viden om grammatik, som er vigtig for at udvikle deres talefærdigheder yderligere.

Mange elever kan ikke lave lektier på egen hånd, og samtale med fremmede på ferier er udelukket.

Hvordan underviser Novakid skoleelever?

At skabe kontakt

Til at starte med er det en samtale mellem læreren og en elev ved hjælp af et spil, der inddrager lyd, billeder og motorisk visualisering; dette hjælper børnene med at lære vigtige fraser og udvide deres ordforråd.

Jævnlig gentagelse af sådanne spil med tegneserier, rim og sange får barnet til at leve sig ind i sprogmiljøet og forstå de situationer, der hører til ordene.

Alfabet

Alfabetet introduceres, når en elev har mestret elementære færdigheder. Alt, hvad barnet har lært, vil hjælpe til at forstå alfabetet og udvikle læsefærdigheder i fremtiden. Når man har et korrekt lydbillede af et ord i sit hoved, vil et billede vække en stærk association mellem lyd og bogstav. Derudover vil det gøre læsning til en fascinerende aktivitet, der ikke opleves som et problem.

Visualisering

Næste trin er visualisering og forståelse af alt, hvad der er blevet lært under den mundtlige kommunikation gennem leg og kreative aktiviteter, som understøtter videre indlæring af sproget.

Vi vil høre, hvad dit barn har at sige!

Novakid online-engelskskole tilbyder videolektioner for begyndere og øvede. Vores lærere er interesserede i at udvikle samtalefærdighed. De ved, hvordan man lærer elever at kommunikere, etablerer kontakt ved at tale med hver enkelt elev og hvordan man tackler de generte børn.

Novakid har ingen lærere, der taler barnets modersmål. Det betyder, at eleven kun taler engelsk. Læreren skaber en atmosfære i timen, der giver eleven mulighed for at opfylde sit fulde potentiale. Stadig i tvivl? Tilmeld dig en gratis prøvelektion!

main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.