Engelsk for begyndere: Dit barn vil elske engelsk fra første lektion!

Når vi lærer vores modersmål, starter vi med at lytte og tale; så går vi videre med at lære bogstaver og at læse og skrive. Sådan bør engelsklektioner for begyndere også foregå.

main image

En frase?...
Hvorfor en frase?
Og hvad med ord?

En begynderelev skal have alle de talte intentioner som udtryk. De starter selvfølgelig med dem, der er lettest at huske.

Der vil også komme enkelte ord, men de bliver ikke introduceret enkeltvis. I stedet bliver de præsenteret som muligheder for at give en frase nuancer af mening.

Første lektion

En velorganiseret første lektion med et barn, der lige er begyndt på at lære sproget, har følgende fordele:

 • Lytte- og udtalefærdighed udvikles.
 • Børnene husker fraser fra hverdags- og sociale situationer og bruger dem automatisk i deres tale.
 • Den psykologiske barriere brydes, engelsk opleves ikke som noget farligt.
small image
main image

Hvordan introducerer man sproget korrekt?

 • Skab en atmosfære af tillid og få barnet engageret ved brug af venlige ansigtsudtryk og samtale.
 • Brug legetøj som et mellemled mellem læreren og barnet for at få elevens interesse fra starten. Læreren bruger dem til leg og spil og får engageret eleven i læringsprocessen.
 • Skab forhold, der giver en komplet indlevelse i sprogmiljøet og hjælper eleven til at forstå engelsk tale.
 • Undervis i engelsk gennem kommunikation. I lektionen er samtalen mellem lærer og elev helt central.
 • Motivér eleverne til at deltage i dialogen fra den allerførste lektion. Lyt og gentag flere gange, så en simpel frase sidder fast, så vil barnet kunne huske den med tiden.
main image
main image

Hvad med grammatik?

Grammatik er essentiel fra begyndelsen. En lærer bør fokusere på at opbygge kendskab til grammatik efter at have skabt en atmosfære af tillid og etableret kontakt gennem tale.

Grammatiske strukturer introduceres som understøttende elementer med stor brug af billedmateriale, og bliver altid konsolideret gennem leg.

Hvorfor leg?

Spilbaserede engelsklektioner for begyndere vækker altid børnenes oprigtige interesse og vilje til at lære. Det er ikke overraskende, at denne tilgang giver eleverne gode resultater hurtigere. Hvis du vil give dit barn en fantastisk start på engelskundervisningen, og du vil have inspirerende lektioner, så tilbyder Novakid online-engelskskole videolektioner på engelsk. Børnene bliver undervist af lærere, der er specialuddannede til at arbejde med børn, og de får dit barn til at tale engelsk fra første lektion. Er du i tvivl? Tag en gratis prøvelektion!

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.