Engelsk for 10-årige

Denne alder er vigtig for et barns fysiske og mentale udvikling. Vi har designet et passende undervisningsprogram på basis af de psykologiske særtræk hos 10-11 årige elever.

big circle
small circle
small circle

Første tiår

Børn på denne alder går som regel i 4. eller 5. klasse, altså lige omkring de mellemste klassetrin. Disse trin har stor indvirkning på barnets selvopfattelse, opførsel og indstilling til undervisningen.
Denne alder er også lige inden puberteten - endnu et nyt udvikingstrin med mange ændringer barnets kognitive og fysiologiske processer.

I 10-11 års alderen er børn allerede klar over, hvordan de skal lære noget og hvad de vil lære. De er hovedsagligt motiveret af nysgerrighed og den gode følelse, der kommer af at få viden.

slide main image

I 10-11 års alderen er børn allerede klar over, hvordan de skal lære noget og hvad de vil lære. De er hovedsagligt motiveret af nysgerrighed og den gode følelse, der kommer af at få viden.

Psykologiske egenskaber hos 10-12 årige

  • Viser stor entusiasme for at lære, men kan samtidig godt lide spil og leg
  • Ufrivillig hukommelse erstattes af frivillig hukommelse. Barnet kan koncentrere sig i længere tid.
  • Barnet begynder at lære på egen hånd, uden vejledning af læreren, og kan let udføre en given opgave.
  • Evnen til selvreflektion udvikles - selv børn i denne alder kan bruge tidligere erfaringer og styre deres handlinger og opførsel.
compass icon

Novakid Movers er et kursus med spændende og udviklende online lektioner. Her forbedrer eleverne ikke bare deres leksikale og grammatiske færdigheder, de kommer også ind på helt nye emner i engelskundervisningen.

Specielt lektionsformat

Novakids program for skolebørn i 10-11 års alderen tager alle denne aldersgruppes psykofysiologiske særkender i betragtning. Vores undervisningsplaner integrerer intuitive kognitive teknikker til at lære grammatiske strukturer og leksikale enheder. Børnene lærer materialet gennem visuelle, auditive og kinestetiske associationer. De bruger ikke det engelske sprog som et resultat af undervisningen, men nærmere som et middel til at kommunikere og lære. Vi gør vores bedste for at støtte vores elever og styrke deres selvtillid.

Specielt lektionsformat

Specielt lektionsformat

Fokus resultater

Dette gør, at barnet lærer grammatik og ordforråd efter internationale standarder, så de kan kommunikere og tale om emner, de har interesse for. Ved afslutningen af kurset er børn i 10-11 års alderen klar til at tage Cambridge level A1 Movers (YLE) (Speaking, Listening, Reading).

Fokus resultater

Fokus på resultater

Bestil en prøvelektion med det samme! Det er gratis!

BESTIL EN PRØVELEKTION
I en prøvelektion møder dit barn en lærer,
øver lidt engelsk og lærer nogle nye ord.
Samtidig tester vi barnets niveau
og giver anbefalinger til videre undervisning!
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.