Engelsk fra bunden: Hvornår skal man starte?

Alle forældre i dag forstår vigtigheden af at lære et fremmedsprog, og som oftest vælger de engelsk. Men spørgsmålet, de ofte stiller er "hvornår skal mit barn begynde at lære engelsk?"

main image

Der er to modsatrettede synspunkter

main image

Nogle mener, at det er bedre at starte i skolealderen, mens andre er klar til at lære engelsk allerede meget tidligere. Lad os kigge lidt på fordele og ulemper ved disse tilgange.

Pros

  • Engelsklektioner begynder i skolen. Barnet forstår, at dette er en lektion og udviser derfor interesse og seriøsitet.
  • I denne alder har barnet allerede lært lyd- og bogstavsystemet på sit modersmål, og at lære systemet på engelsk vil afhjælpe eventuelle talefejl.
  • Børn er ikke bange for at indgå nye bekendtskaber med andre børn og finde på lege, og de begynder at udvise uafhængighed. Kommunikation er også noget, der foregår udenfor familien, og kendskab til engelsk er brugbart på ferier eller når man rejser i udlandet. Denne indgangsvinkel giver et ekstra incitament til resultatorienteret læring i stedet for generel udvikling.

Cons

  • Eleverne kender forskellen på førskole og skole. Hvis et barn begynder at lære engelsk fra bunden i skolealderen, så vil forståelsen af læringsprocessen allerede være farvet af skolens fokus på fagområder. Derudover vil det også være sværere for læreren at engagere barnet og overbevise om, at engelsk for begyndere på en sprogskole ikke er det samme som den vante skole.
  • De første skoleår er stressende for børn. I første klasse føler børnene sig stresset over den dramatiske ændring i deres liv. I anden klasse bliver fagene sværere, hvilket også skaber stress. Engelsk er på det højeste abstraktionsniveau. I begyndelsen kan børn ikke bevidst bruge deres hukommelse, og erfaringen med at lære deres modersmål vil ikke hjælpe dem.
  • I skolen lærer børn grammatik og skrivning på deres modersmål. At lære et fremmedsprog sideløbende vil skabe forvirring og modstand hos barnet.

Engelsk fra tidlig alder

En tidlig interesse for engelsk giver ikke nødvendigvis en positiv effekt og langvarige resultater.

Hvornår er det relevant at lære et fremmedsprog tidligt?

Når en af forældrene kun taler engelsk, eller når et barn bor både i sit hjemland og et engelsktalende land, så blander tosprogede børn sprogene og har ofte svært ved sproget i deres hjemlands børnehave. Dette skyldes, at hjernen lærer to sprog samtidig og meget hurtigt, men at det passive ordforråd ikke kan omdannes til et aktivt lige så hurtigt. Derfor har barnet en tendens til at bruge ord fra det sprog, som det først husker.

Det er også vigtigt at vide...

Fordelene ved at lære fremmedsprog tidligt er, at børnene demonstrerer deres færdigheder med det samme. Børn, som lærer engelsk fra bunden i en tidlig alder, blander det med deres modersmål. De bruger automatisk det første ord, der falder dem ind i en samtale. De tæller, navngiver farver, udtrykker ønsker, leger, synger sange og citerer figurer fra tegnefilm på engelsk. Men hovedsproget for et barn vil være det sprog, som barnet taler mest. Hvis andetsproget ikke bruges ofte, vil barnet hurtigt glemme det.

main image
main image

Hvad siger eksperterne?

Det bedste tidspunkt at begynde på engelsk er omkring 4-5 års alderen. Børnene taler allerede deres modersmål flydende, og de kan stadig huske, hvordan de lærte sproget. Det vil være nemt og problemfrit at lære et nyt sprog.

At lære engelsk som generel udvikling vil udvikle hukommelse, opmærksomhed, fantasi og abstrakt tænkning. Det vil også udvikle fremmedsproget som, med brug af bevidste mekanismer til at lære og huske, ikke vil opfattes som underligt eller fremmed.

Børnene vil elske vores videolektioner!

Og lærerne på Novakid online-engelskskole giver dit barn spændende og lærerige engelsklektioner fra bunden. Vores videolektioner inddrager dit barn, som lærer engelsk gennem total indlevelse i et sprogmijø, der bliver en del af en spændende proces!

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.