Tilbage til Programmer
cube image

FLYERS

Niveau 4

Niveau 4 i Novakids program er designet til børn i 11-12 års alderen. Her opnår barnet en høj sprogfærdighed og lærer at arbejde med et stort ordforråd, avanceret grammatik, informative tekster og spændende samtaler med læreren. Efter afslutningen af Niveau 4 kan barnet tage Level A2 Exam (YLE Flyers) (Listening and Speaking)

cube image
Kommunikationsfærdigheder
Ordforråd
Grammatik
Læsning
CLIL-lektioner

Ved afslutningen af Niveau 0 kan eleven:

 • tale om ferier
 • tale om fremtidige begivenheder (møder, planer, forudsigelser)
 • tale om vejret og forskellige planer alt efter vejr
 • give og modtage råd
 • tale om dyr og sammenligne deres levesteder
 • tale om nylige erfaringer
 • tale om professioner og deres indhold
 • tale om personlige talenter og karriereplaner
 • tale om, hvor genstande befinder sig
 • tale om forskellige steder og professioner
 • tale om rejser
 • beskrive følelser, smage, udseende
 • tale detaljeret om tøj (stil, materialer, mønstre)
 • tale om personlige interesser
 • tale om film, diskutere handlingen og udtrykke sin mening om den
 • uddybe på tidligere begivenheder
 • tale om planer
 • fortælle historier

Eleverne udvider deres ordforråd i følgende emner:

 • almindelige kombinationer af udsagnsord
 • vejret
 • måneder
 • hverdagsaktiviteter
 • landskaber
 • professioner
 • skolefag
 • steder
 • genstande i huset
 • transport
 • følelser
 • tøj
 • filmgenrer
 • turistudstyr

Niveau 4 (Flyers) grammatikken omfatter følgende termer og fraser:

 • present simple, present continuous og forskellen på disse
 • simpel fremtid
 • betingelsessætninger (if ...., then ....)
 • should / shouldn't
 • tillægsord i strukturerne 'as ... as', 'not as ... as'
 • Artikler i navnene på geografiske steder
 • udsagnsordene must / mustn't, have to / don't have to
 • stedspræpositioner
 • førnutid
 • passivkonstruktioner (present simple passive)
 • too / enough
 • forskel på førnutid og simpel datid
 • 'going to' og hvordan det bruges
 • konjunktionerne so, or, but, because, and
 • biord der udtrykker sekvens
 • tegnene ? og !

Barnet kan læse sit ordforråd præcist, forstår og besvarer spørgsmål om længere tekster.

Hader dit barn matematik? Er historie bare hårdt? Eller drilller geografien? Intet er umuligt for engelskfans! Kig på de kendte skolefag på en ny måde! Spændende og lærerige CLIL-lektioner (Content and language integrated learning) giver dit barn muligheden for at dykke ned i tallenes og logikkens verden, besøge kontinenter og landskaber, opleve de vigtigste historiske begivenheder og opfindelser og få det maksimale ud af færdighederne hos Novakid.

Lærerne diskuterer følgende emner med eleverne:

 • Matematik (de arabiske tals oprindelse, matematiske tricks, gåder)
 • Vejret i hele verden
 • Landskaber
 • Du bli'r hvad du spiser! (grundliggende ernæringslære)
 • Geografi (Sydafrika og New Zealand - hvad de er kendt for)
 • Telekommunikationens historie (fra trommer til mobiltelefoner, hvad er forskellen på en emoticon og en emoji)
 • 60erne (hvad skete der før opfindelsen af internettet)
 • Dinosaurer! (typer, levesteder, hvorfor uddøde de?)
 • Miljøet (global opvarmning, hvad nu hvis ...)

Prøv bare!Lær engelsk med en modersmålstalende.

Vores lærere kommer godt ud af det med dit barn, tester dets engelskniveau og inspirerer det til at lære sproget!
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.