Engelsk for 4-5 årige

Novakids programmer er udviklet at modermåltalende lærere for at gøre det muligt for børn i 4-5 års alderen at lære basalt engelsk.

How do we teach?
big circle
small circle
small circle

Hvordan underviser vi små børn?

Engelsklektioner for 4-5 årige har et specielt format. I denne alder er det ikke et selvstændigt mål at lære sproget. Det er svært at motivere børn i denne alder på samme måde som skolebørn. Derfor ligger fokus i stedet på at hjælpe de små i gang ved hjælp af variation og spændende spil under kyndig vejledning af en professionel engelsktalende lærer før de begynder at lære i traditionel forstand.

Novakids lektioner er primært rettet mod interaktiv, naturlig fordybelse i det engelske sprog under vejledning af en professionel modersmålstalende lærer.

slide main image

Novakids lektioner er primært rettet mod interaktiv, naturlig fordybelse i det engelske sprog under vejledning af en professionel modersmålstalende lærer.

Derfor begynder vi med undervisning i 4-5 alderen

  • I denne alder kan børn efterligne en voksen, eksempelvis en lærer, gentagne gange. Interaktiv undervisning med en modersmålstalende er den mest effektive metode for børn at opnå korrekt udtale, intonation, artikulation, mimik og håndbevægelser.
  • Børn i førskolealderen er ikke bange for at begå fejl når de taler, hvilket fjerner en sprogbarriere.
  • Programmet fokuserer ikke kun på sprogindlæring, men også på generel udvikling af hukommelse, evne til at tænke og læring gennem et andet sprog. Børnene opbygger et ordforråd intutivt og naturligt.
  • Voksne har tendens til at oversætte deres tanker fra deres modersmål til engelsk. Små børn lærer derimod at tænke på engelsk i lløbet af undervisningen. At lære nye ting på et andet sprog, uden at fokusere på selve sproget, betyder, at børnene opnår viden fra et andet sprogligt perspektiv og bliver mere mentalt fleksible.
compass icon

Elever i 4-5 års alderen kan opnå samme grundlæggende viden som modersmålstalende. At lære børnerim, sange, ordspil og remser giver en bedre forståelse af fremmede kulturer og tankegange.

Specielt lektionsformat

Efter at have overvejet alle psykologiske og pædagogiske aspekter skabte vi vores specielle undervisningsplan for 4-5 årige. I klassen lærer førskolebørn ikke sproget som sådan, men nærmere igennem sproget - præcis som de gør på deres modersmål.
At tale engelsk er altså ikke et mål, men derimod et middel til at udforske verden. Spilbaserede opgaver, video, farverige præsentationer i et venligt og trygt miljø - hver eneste del af en Novakid lektion understøtter læringsprocessen.

Specielt lektionsformat

Specielt lektionsformat

Fokus resultater

Leg for et barn - hårdt arbejde for en lærer. At undervise førskolebørn underholdende og effektivt kræver god planlægning og målrettethed, hvis man vil have de resultater, som alle vores elever gerne skulle opnå i slutningen af kurset. Programmet er baseret på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). Dette forbereder børnene på næste skridt: læsning og skrivning.

Fokus resultater

Fokus på resultater

Bestil en prøvelektion med det samme! Det er gratis!

BESTIL EN PRØVELEKTION
I en prøvelektion møder dit barn en lærer,
øver lidt engelsk og lærer nogle nye ord.
Samtidig tester vi barnets niveau
og giver anbefalinger til videre undervisning!
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.