Engelsk for 10-årige

Denne alder er vigtig for et barns fysiske og mentale udvikling. Vi har designet et passende undervisningsprogram på basis af de psykologiske særtræk hos 10-11 årige elever.

How do we teach?
big circle
small circle
small circle

Første tiår

Børn på denne alder går som regel i 4. eller 5. klasse, altså lige omkring de mellemste klassetrin. Disse trin har stor indvirkning på barnets selvopfattelse, opførsel og indstilling til undervisningen.
Denne alder er også lige inden puberteten - endnu et nyt udvikingstrin med mange ændringer barnets kognitive og fysiologiske processer.

I 10-11 års alderen er børn allerede klar over, hvordan de skal lære noget og hvad de vil lære. De er hovedsagligt motiveret af nysgerrighed og den gode følelse, der kommer af at få viden.

slide main image

I 10-11 års alderen er børn allerede klar over, hvordan de skal lære noget og hvad de vil lære. De er hovedsagligt motiveret af nysgerrighed og den gode følelse, der kommer af at få viden.

Psykologiske egenskaber hos 10-12 årige

  • Viser stor entusiasme for at lære, men kan samtidig godt lide spil og leg
  • Ufrivillig hukommelse erstattes af frivillig hukommelse. Barnet kan koncentrere sig i længere tid.
  • Barnet begynder at lære på egen hånd, uden vejledning af læreren, og kan let udføre en given opgave.
  • Evnen til selvreflektion udvikles - selv børn i denne alder kan bruge tidligere erfaringer og styre deres handlinger og opførsel.
compass icon

Novakid Movers er et kursus med spændende og udviklende online lektioner. Her forbedrer eleverne ikke bare deres leksikale og grammatiske færdigheder, de kommer også ind på helt nye emner i engelskundervisningen.

Specielt lektionsformat

Novakids program for skolebørn i 10-11 års alderen tager alle denne aldersgruppes psykofysiologiske særkender i betragtning. Vores undervisningsplaner integrerer intuitive kognitive teknikker til at lære grammatiske strukturer og leksikale enheder. Børnene lærer materialet gennem visuelle, auditive og kinestetiske associationer. De bruger ikke det engelske sprog som et resultat af undervisningen, men nærmere som et middel til at kommunikere og lære. Vi gør vores bedste for at støtte vores elever og styrke deres selvtillid.

Specielt lektionsformat

Specielt lektionsformat

Fokus resultater

Dette gør, at barnet lærer grammatik og ordforråd efter internationale standarder, så de kan kommunikere og tale om emner, de har interesse for. Ved afslutningen af kurset er børn i 10-11 års alderen klar til at tage Cambridge level A1 Movers (YLE) (Speaking, Listening, Reading).

Fokus resultater

Fokus på resultater

Bestil en prøvelektion med det samme! Det er gratis!

BESTIL EN PRØVELEKTION
I en prøvelektion møder dit barn en lærer,
øver lidt engelsk og lærer nogle nye ord.
Samtidig tester vi barnets niveau
og giver anbefalinger til videre undervisning!
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.