Engelsk for begyndere: Dit barn vil elske engelsk fra første lektion!

Når vi lærer vores modersmål, starter vi med at lytte og tale; så går vi videre med at lære bogstaver og at læse og skrive. Sådan bør engelsklektioner for begyndere også foregå.

Read more
main image

En frase?...
Hvorfor en frase?
Og hvad med ord?

En begynderelev skal have alle de talte intentioner som udtryk. De starter selvfølgelig med dem, der er lettest at huske.

Der vil også komme enkelte ord, men de bliver ikke introduceret enkeltvis. I stedet bliver de præsenteret som muligheder for at give en frase nuancer af mening.

Første lektion

En velorganiseret første lektion med et barn, der lige er begyndt på at lære sproget, har følgende fordele:

  • Lytte- og udtalefærdighed udvikles.
  • Børnene husker fraser fra hverdags- og sociale situationer og bruger dem automatisk i deres tale.
  • Den psykologiske barriere brydes, engelsk opleves ikke som noget farligt.
small image
main image

Hvordan introducerer man sproget korrekt?

  • Skab en atmosfære af tillid og få barnet engageret ved brug af venlige ansigtsudtryk og samtale.
  • Brug legetøj som et mellemled mellem læreren og barnet for at få elevens interesse fra starten. Læreren bruger dem til leg og spil og får engageret eleven i læringsprocessen.
  • Skab forhold, der giver en komplet indlevelse i sprogmiljøet og hjælper eleven til at forstå engelsk tale.
  • Undervis i engelsk gennem kommunikation. I lektionen er samtalen mellem lærer og elev helt central.
  • Motivér eleverne til at deltage i dialogen fra den allerførste lektion. Lyt og gentag flere gange, så en simpel frase sidder fast, så vil barnet kunne huske den med tiden.
main image
main image

Hvad med grammatik?

Grammatik er essentiel fra begyndelsen. En lærer bør fokusere på at opbygge kendskab til grammatik efter at have skabt en atmosfære af tillid og etableret kontakt gennem tale.

Grammatiske strukturer introduceres som understøttende elementer med stor brug af billedmateriale, og bliver altid konsolideret gennem leg.

Hvorfor leg?

Spilbaserede engelsklektioner for begyndere vækker altid børnenes oprigtige interesse og vilje til at lære. Det er ikke overraskende, at denne tilgang giver eleverne gode resultater hurtigere. Hvis du vil give dit barn en fantastisk start på engelskundervisningen, og du vil have inspirerende lektioner, så tilbyder Novakid online-engelskskole videolektioner på engelsk. Børnene bliver undervist af lærere, der er specialuddannede til at arbejde med børn, og de får dit barn til at tale engelsk fra første lektion. Er du i tvivl? Tag en gratis prøvelektion!

We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
By clicking 'Accept all' button, you allow Novakid to use technical, analytics and advertising cookies.

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.