English for kids online with Ella A — an English teacher at Novakid

Choose language

2055
Lessons taught
About myself
Ողջու՜յն! Ես Էլլան եմ։ Ես սկսել եմ դասավանդել 2016 թվականից: Դասավանդումը այնքան պարգևատրելի է և ինձ տալիս է այն զգացողությունը, որ ես աշխարհն ավելի լավն եմ դարձնում: Իմ դասավանդման փիլիսոփայությունը շատ պարզ է ուսանողներին չի հետաքրքրում, թե որքան գիտեք, մինչև նրանք իմանան, թե որքանով եք ձեզ հետաքրքրում: Ես օգնում եմ իմ ուսանողներին բացահայտել իրենց երազանքներն ու ուժեղ կողմերը, որպեսզի նրանք կարողանան հավատալ իրենց, ինչպես ես եմ հավատում իրենց: Ամեն դեպքում, դրանք ապագան են և ունեն անսահմանափակ արժեք: Ես այնքան ոգևորված եմ աշխարհի տարբեր ծայրերից երեխաներին հանդիպելու և սովորեցնելու համար: Ցտեսություն և կտեսնվենք իմ դասարանում:
teacher avatar

Ella A

Free trial lesson
Sorry, the teacher doesn't have free slots. Please choose another
Sorry, the teacher doesn't have free slots. Please choose another
map markerPhilippines
user languageNear-native