Վերադարձ դեպի ծրագրեր
cube image

STARTERS

Մակարդակ 2
Novakid ծրագրի Մակարդակ 2-ը նախատեսված է 8-9 տարեկան երեխաների համար։ Երեխան անգլերենն ուսումնասիրում է հետաքրքիր և մատչելի ձևով։ Նա իրեն վստահ է զգում, քանի որ իր բառապաշարում արդեն իսկ ունի բազմաթիվ բառեր տարբեր թեմաների և հիմնական քերականական կառուցվածքների վերաբերյալ։ Նա կարողանում է պարզ մտքեր արտահայտել, հասկանում է ուսուցչին, կարող է տարրական զրույց վարել։ Մակարդակ 2-ը ավարտելուց հետո երեխան պատրաստ է մասնակցել Pre-A1 քննությանը (YLE Starters) (Լսել և խոսել)

cube image
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ընթերցանություն
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ընթերցանություն
Հաղորդակցման հմտություններ

Մակարդակ ավարտին 2 երեխան կարող է`

 • պատմել առարկաների գտնվելու վայրի մասին՝ օգտագործելով տարբեր նախդիրներ
 • նկարագրել ուրիշների զգացմունքները
 • համեմատել և նկարագրել կենդանիներին
 • հաշվել մինչև 100-ը
 • խոսել սիրելի խաղալիքների, կենդանիների, գույների, սպորտի մասին
 • պատմել իր ընտանիքի մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել առօրյա գործունեության (հեռուստացույց դիտել, սպորտ խաղալ) և նախասիրությունների մասին
 • նշել ժամանակը
 • պատմել տարվա տարբեր ժամանակներում ձեր սիրելի գործունեության մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել անցյալում կատարված իրադարձությունների մասին (was/were)
 • հարցնել և բացատրել, թե ինչպես հասնել տեղ

Ձեր երեխան կընդլայնի իր բառապաշարն ըստ թեմաների.

 • դասասենյակ
 • զգացմունքները
 • կենդանիներ
 • խաղալիքներ
 • սպորտ
 • ընտանիք
 • գույները
 • սնունդ
 • ամիսներ
 • հասարակական վայրեր
 • կենցաղային իրեր

Մակարդակ 2-ի (Starters) քերականությունը ներառում է հետևյալ հասկացությունները և կառուցվածքները.

 • this / that / these / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • a/an հոդեր և հոգնակի թվի -s վերջավորություն
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Երեխան կարող է տառերով վանկեր կազմել և կարդալ պարզ բառեր:

Մի հապաղեք:Փորձեք սովորել անգլերենը մայրենի լեզվի կրողի հետ:

Մեր ուսուցիչները երեխայի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեն, կպարզեն անգլերենի իմացության մակարդակը և կոգեշնչեն սովորել լեզուն:
main image
Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can learn more about cookies and how we use them here: Cookie policy