English for schoolchildren

Učenje angleščine se razlikuje od učenja drugih šolskih predmetov. Cilj ni pridobiti novih znanj, ampak se naučiti sporazumevati v angleščini, zato je prednostna naloga pogovor in ne poznavanje slovničnih struktur jezika.

main image

Angleščina je orodje

Angleščina je orodje za posredovanje misli in namer; tako je treba pristopati k poučevanju šolskih otrok. Za razliko od predšolskih otrok pri njih ni najpomembnejše igranje, ampak učenje - resnejši odnos do predmeta. Ta pristop ne pomeni, da se med lekcijami ne igrajo več.

Zakaj igranje?

Pouk angleščine za osnovnošolce bi moral vključevati tudi igro, vendar mora biti na splošno program namenjen temu, da dobijo minimalno količino znanja, ki jim bo pomagalo pri sporazumevanju v tujem jeziku.

Lekcija angleščine za šolske otroke ne sme biti tipična lekcija, ko otroci sedijo za mizo, pišejo in berejo. Tako organiziran pouk je dolgočasen in ne bo vzbudil zanimanja in želje po učenju jezika.

Pri učenju angleščine v živo ne gre za sezname besed ali zgolj za slovnična pravila. To je drugačen svet s svojo kulturo, tradicijo in zabavo. Če se želite spoznati s tem, morate obvladati ključne točke, ki jih ima učitelj. Vsako lekcijo bo učitelj delil svoje skrivnosti skozi pogovor in igro - obliko komunikacije, ki je blizu vsem otrokom.

main image

Dajanje prednosti

Pouk angleščine v osnovni šoli je strukturiran ravno obratno. Glavni poudarek šolskih učiteljev je učiti učence brati in šele nato govoriti.

Angleščina v šoli se začne z učenjem abecede, ne pa z vadbo komunikacije v živo. Zato se otrokom, ki se v šoli začnejo učiti angleščine, ta zdi težka in dolgočasna.

Ob zaključku osnovne šole mnogi učenci, ki so se začeli učiti angleščine v 2. razredu in so imeli pouk dvakrat tedensko, ne znajo brati ali govoriti angleško in nimajo znanja iz slovnice, ki ga potrebujejo za nadaljnji razvoj govornih sposobnosti.

Mnogi učenci sami ne morejo narediti domače naloge, pogovor z naključnimi tujci na počitnicah pa ne pride v poštev.

Kakšna je angleščina za osnovnošolce pri Novakid?

Vzpostavljanje stika

Kot prvo je to pogovor v živo med učiteljem in učencem skozi igro, ki mu pomaga slušno, vizualno in motorično z vizualizacijo; ta otrokom omogoča, da si bolje zapomnijo pomembne stavke in izboljšajo svoj besedni zaklad.

Redno ponavljanje takšnih iger z risankami, rimami in pesmicami, zlije otroka v jezikovno okolje, da razume situacije, primerne njegovemu besednemu zakladu.

Abeceda

Abecede se učijo tisti učenci, ki že obvladajo osnovne veščine. Vse, kar se je otrok naučil, mu bo pomagalo pri učenju abecede in razvijanju bralnih sposobnosti v prihodnosti. Ko ima mislih pravilno slušno podobo za besedo, bo vizualna podoba vzbudila močne zvočne in črkovne povezave. Tudi branje se bo spremenilo v zanimivo dejavnost in ne bo povzročalo težav.

Vizualizacija

Naslednja stopnja je vizualizacija in razumevanje vsega naučenega in sicer z ustnim sporazumevanjem skozi igro in ustvarjalnimi nalogami, kar bo v pomoč pri nadaljnjem učenju angleškega jezika.

Vašega otroka želimo slišati govoriti!

Novakid spletna angleška šola ponuja video lekcije za začetnike in naprednejše učence. Naši učitelji želijo razvijati pogovorne spretnosti učencev. Znajo jih naučiti komunikacije, vzpostaviti govorni stik z vsakim od učencev in prav pristopiti k najbolj sramežljivim otrokom.

Novakid nima učiteljev, ki bi govorili materni jezik otroka, zato bodo morali učenci uporabljati le angleščino. Vzdušje, ki ga učitelj ustvari v razredu, omogoča popolno razvijanje sposobnosti učencev. Še vedno dvomite? Prijavite se na brezplačno testno lekcijo!

main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
  • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
  • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
  • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.