Angleščina za predšolske otroke in otroke

Starši izberejo angleščino za otroke predvsem za razvojne lekcije, ki izboljšajo spomin, pozornost in domišljijo.

main image

Igre so prioriteta

Ne glede na to, kakšen je učiteljev cilj - zapomniti si nove besede ali se naučiti slovnice - je otroku predstavljen v obliki igre. Otrok bi moral angleščino dojemati kot nekaj, brez česar igra ni mogoča. Pouk mora temeljiti na igri, kjer učenec dobi dragocene zvezdice za pozorno poslušanje in upoštevanje učiteljevih navodil.

Učitelj je ves svet!

Učitelj otroku pomeni veliko več, kot le vir znanja. Učitelj določi pravila igre, otrok pa jih bo sprejel ali pa tudi ne.

Od učitelja je odvisno, če bo učencu angleščina všeč ali ne. Za otroke, ki se šele začenjajo učiti angleščine, je lahko prva lekcija ključna, učitelj pa mora v otrokovem spominu pustiti samo pozitivne vtise.

Forma z igranjem in učitelj, s katerim se otrok želi igrati, sta dva pomembna dejavnika za pouk angleščine za predšolske otroke in otroke. Kaj pa sam proces?

main image

Vse gre!

Naše telo ima spomin in tudi telo otrok ga ima. Vse, česar otroci ne znajo izraziti z besedami, izrazijo z obrazno mimiko in kretnjami; pogosto skočijo, mahajo z rokami, obrnejo glavo in poskušajo odraslim povedati, kaj potrebujejo.

Enako se zgodi, ko se predšolski otroci učijo angleščine. Učenje rim, številk in pesmi z mladimi učenci, pri čemer učitelj z uporabo govorice telesa znanje otrok razvija na naslednje načine:

 • Vključene so vse vrste spomina.
 • Ritem in rime nam pomagajo zapomniti si daljša besedila.
 • Mimika in kretnje izražajo pomen besed, ki jih razumemo brez prevoda.
 • Besedila vključujejo pogoste pogovorne strukture. Ko si jih otrok zapomni, postanejo vzorci. V prihodnosti jih bo učenec prenesel v podobne situacije v realni komunikaciji.
 • Dodajanje vesele glasbe naredi pouk zanimivejši in zabavnejši.
main image
main image

Kaj pa "poglej in otipaj"?

Otroci potrebujejo pisane vizualne pripomočke s svetlimi barvami in čudovitimi podobami, ki se jih lahko tudi dotaknejo. Naši učitelji med poukom uporabljajo igrače, se pogovarjajo z njimi, se šalijo in na ta način mladim učencem pokažejo svoje misli. Aktivna interakcija je četrti dejavnik uspešne lekcije z otroki.

Otroci pogosto vzamejo s seboj na lekcije svoje najljubše igrače. Učitelji jih vključijo v igro in tako otroka vključijo v učni proces. Ta pristop deluje tudi z bolj plašnimi otroci.

main image

In nenazadnje

Med aktivno interakcijo se vsi faktorji sestavijo v celoto - otroke naučimo angleščine. Pri učinkoviti lekciji s predšolskimi otroci ima otrok tri vrste dejavnosti: telesne (aktivne igre, ples), govorne in ustvarjalne. Pri poučevanju angleščine predšolskih otrok in otrok so ključnega pomena:

 • Učitelj, ki zna pritegniti otrokovo pozornost in vzpostavi zaupanje že pri prvi lekciji.
 • Uporaba igre je glavna dejavnost pri učenju predšolskih otrok.
 • Živahni pripomočki, ki ostanejo v spominu.
 • Aktivna interakcija, zaradi katere se otrok v celoti vključi v lekcijo.
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better.

Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies — they're good for you! You can personalize your choices by clicking on 'Cookie settings'.

Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.