Programos
ir metodika

Mokymasis imersijos metodu

main image
circle image

Kodėl mokytis kartu su Novakid yra taip efektyvu?

Novakid pamokų metu vaikai mokosi anglų kalbos lyg mokytųsi gimtąją kalbą. Mokinių įgūdžiai lavinami gyvu bendravimui su gimtakalbiais. Pamoka organizuojama žaismingų, tačiau efektyviu metodu ir trunka 25 minutes, kad vaikai neprarastų susidomėjimo ir veiksmingiau įgytų bei įsisavintų žinias. Pagrindinė mokymo priemonė yra virtuali klasė, kuri paverčia pamoką įdomiu nuotykiu!

Tėvai gali lengvai stebėti savo vaikų pažangą per pasiekimų sistemą.

main slide image

Tėvai gali lengvai stebėti savo vaikų pažangą per pasiekimų sistemą.

Novakid programos ir lygiai

Pagal lygį

Patikrinkite programas pagal vaiko anglų kalbos lygį

Pagal amžių

Patikrinkite programas pagal į vaiko amžių

pamokos su kvalifikuotais mokytojais, kurie laisvai kalba anglų kalba.

Programos pagal lygius

Novakid programos kuriamos remiantis Europos CEFR standarto A1 ir A2 lygiais, kurie atitinka Cambridge English YLE Starters, Movers ir Flyers testus. Bandomosios pamokos metu mokytojai nustato anglų kalbos lygį, kuris yra stebimas tolesnių pamokų metu siekiant užtikrinti žinių augimą.

PRE-K

15
skyrių
67
pamokos
2
kartus per savaitę
8
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
8 mėnesio

Vaikas gali:

 • pasisveikinti ir atsisveikinti
 • apibūdinti spalvas, formas, jausmus
 • įvardinti baldus, gyvūnus, vaisius, profesijas, kūno dalis ir drabužius
 • suskaičiuoti iki 10 angiškai
 • atskirti visas angliškos abėcėlės raides (nuo a iki z)
 • kalbėti apie savo pomėgius ir įgūdžius, naudojant „I like“ ir "I can“
Skaityti daugiau

JUNIORS

11
skyrių
50
pamokos
2
kartus per savaitę
6
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
6 mėnesio

Vaikas gali:

 • įvardinti angliškos abėcėlės raides
 • skaityti nesudėtingus žodžius
 • kalbėti apie šeimą, žaislus ir drabužius
 • suprasti ir vykdyti nesudėtingus mokytojo nurodymus
 • atsakyti į nesudėtingus klausimus apie šeimą ir pomėgius
 • pasakyti laiką angliškai
Skaityti daugiau

STARTERS

11
skyrių
50
pamokos
2
kartus per savaitę
6
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
6 mėnesio

Vaikas gali:

 • kalbėti apie save, užmegzti nesudėtingą pokalbį pažįstama tema
 • kalbėti anksčiau aptartomis temomis (maistas, šeima, klasė)
 • kalbėti apie dienos režimą ir tai, ką jie veikia šiuo metu
 • kalbėti apie praeities įvykius, naudojant „was/were"
 • kalbėti apie gyvūnus ir juos palyginti
 • pasakyti laiką
 • paprašyti ir parodyti kelią
 • perskaityti tiek 4–6 raidžių žodžius, tiek sakinius su jais
Skaityti daugiau

MOVERS

10
skyrių
64
pamokos
3
kartus per savaitę
5.5
mėnesio
Skaityti daugiau
3 kartus per savaitę
5.5 mėnesio

Vaikas gali:

 • kalbėti apie mokomus dalykus ir dienos planus
 • sutikti/nesutikti naudojant frazes "I think so", "You are right"
 • vykdyti nesudėtingus mokytojo nurodymus
 • kalbėti apie dienos planą ir tai, kas vyksta šiuo metu
 • kalbėti apie praeities įvykius
 • aptarti ateities planus
 • nesudėtingais sakiniais šnekėti apie šeimą ir draugus, drabužius, kasdienę veiklą, savaitgalio planus
 • palyginti skirtingus daiktus
 • kalbėti apie pomėgius
 • skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus žinomomis temomis (apranga, kasdienė veikla, savaitgalio planai)
 • suprasti nesudėtingus, trumpus tekstus pagal paveikslėlius
Skaityti daugiau

FLYERS

15
skyrių
84
pamokos
3
kartus per savaitę
7.5
mėnesio
Skaityti daugiau
3 kartus per savaitę
7.5 mėnesio

Vaikas gali:

 • kalbėti apie šventes, profesijas, asmeninius interesus ir pomėgius, ateitį
 • pasakoti istorijas
 • kalbėti apie būsimus įvykius naudojant 2 laikus
 • prašyti pagalbos
 • sudaryti pasakojimą angliškai, naudojant mokytojo pateiktas idėjas, paveikslėlius ir žodžius
 • duoti patarimą angliškai
 • kalbėti apie galimas situacijas dabartyje ir ateityje
 • atsakyti į kvietimus, pasiūlymus, atsiprašymus ir prašymus
 • suprasti sudėtingesnius tekstus anksčiau nagrinėtomis temomis
Skaityti daugiau
15

Intesyvaus kalbėjimo kursai

Time2Talk

Intensyvaus kalbėjimo kursas
40
pamokos
2
kartus per savaitę
5
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
5 mėnesio
Intensyvaus kalbėjimo kursas

Vaikas gali:

 • aptarti įvairias meno sritis
 • kalbėti apie skirtingus muzikos žanrus
 • aprašyti prietaisus ir juos palyginti
 • kalbėti apie valgymo įpročius ir sveiką maistą
 • kalbėti apie grožinės literatūros pasaulį, mistines būtybes ir superherojus
 • kalbėti apie skirtingas šalis, jų tradicijas, papročius, kalbas, kultūrą
 • dalytis nuomone apie įvairius žanrus, siužetą, filmų ir animacinių filmų aktorius
 • aprašyti nuotaikingus paveikslėlius ir pasakoti juokingas istorijas
Skaityti daugiau

Virtual Explorer

Intensyvaus kalbėjimo kursas
56
pamokos
2
kartus per savaitę
7
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
7 mėnesio
Intensyvaus kalbėjimo kursas

Vaikas gali:

 • Išreikšti savo nuomonę apie įvairias pramogas, tokias kaip menas, muzika
 • Diskutuoti apie šiuolaikines technologijas
 • Diskutuoti apie svarbiausius mokslo proveržius ir jų įtaką šiuolaikiniam gyvenimui
 • Pasitelkti kritinį mąstymą diskutuojant ir ieškant sprendimų į modernias problemas
 • Diskutuoti apie senovės civilizacijas bei svarbiausias asmenis istorijoje
 • Diskutuoti apie ateities tendencijas
 • Prognozuoti ateities aplinkosaugos problemas ir iššūkius, mokslo bei technologijų pažangą
 • Kalbėti apie turizmą ir keliones
Skaityti daugiau
12

pamokos su kvalifikuotais mokytojais, kurių gimtoji kalba yra Anglų.

Programos pagal amžių

Novakid programose atsižvelgiama į įvairaus amžiaus vaikų psichologines savybes. Bandomosios pamokos metu, mokytojas nustato vaiko lygį atsižvelgdamas į jo amžių ir žinias. Novakid mokytojai ir metodininkai stebi pažangą ir koreguoja programą pagal vaiko poreikius viso mokymosi proceso metu.

4-5 metų

15
skyrių
67
pamokos
2
kartus per savaitę
8
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
8 mėnesio

Šio amžiaus vaikas:

 • yra smalsus ir trokšta sužinoti apie pasaulį kita kalba
 • imituoja suaugusiųjų kalbą ir elgesį
 • nebijo kalbėti
 • mokosi žaisdamas
 • lengvai kartoja fonetiką, mimikas, gestus
 • tampa labiau savarankiškas mokinys
Skaityti daugiau

6–7 metų

11
skyrių
50
pamokos
2
kartus per savaitę
6
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
6 mėnesio

Šio amžiaus vaikas:

 • turi natūralų kalbos mokymosi mechanizmą
 • turi lankstų mąstymą
 • nebijo kalbėti
 • turi gerą atmintį
 • tyrinėja pasaulį žaisdamas
 • turi bendrą supratimą apie jį supantį pasaulį
Skaityti daugiau

8–9 metų

11
skyrių
50
pamokos
2
kartus per savaitę
6
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
6 mėnesio

Šio amžiaus vaikas:

 • yra bendraujantis
 • yra emocingas
 • domisi naujais dalykais
 • turi išlavintą atmintį
 • mėgsta žaisti žaidimus
 • mokosi susikaupti
 • pradeda analizuoti informaciją
 • turi būti giriamas ir skatinamas
Skaityti daugiau

10–11 metų

11
skyrių
64
pamokos
3
kartus per savaitę
5.5
mėnesio
Skaityti daugiau
3 kartus per savaitę
5.5 mėnesio

Šio amžiaus vaikas:

 • yra smalsus ir aktyvus
 • yra suinteresuotas mokytis naujų dalykų
 • žaidimai vis dar yra mėgstamiausia veikla
 • gali susikaupti ir išllaikyti dėmesį
 • gali mokytis savarankiškai
 • gali analizuoti asmeninę patirtį
 • priklauso nuo kitų įvertinimo
 • gali būti lengvai išblaškytas
Skaityti daugiau

11-12 metų

15
skyrių
84
pamokos
3
kartus per savaitę
7.5
mėnesio
Skaityti daugiau
3 kartus per savaitę
7.5 mėnesio

Šio amžiaus vaikas:

 • nori daug bendrauti
 • domisi jį supančiu pasauliu
 • gali organizuoti ir kontroliuoti asmeninius veiksmus
 • yra pasirengęs bendriems veiksmams
 • gali būti neatidus
 • dažnai keičia interesus
 • gali ignoruoti mokykloje dėstomus dalykus
 • gali būti priklausomas nuo aplinkinių vertinimo
Skaityti daugiau
15

Intesyvaus kalbėjimo kursai

Time2Talk

Intensyvaus kalbėjimo kursas
40
pamokos
2
kartus per savaitę
5
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
5 mėnesio
Intensyvaus kalbėjimo kursas

Vaikas gali:

 • aptarti įvairias meno sritis
 • kalbėti apie skirtingus muzikos žanrus
 • aprašyti prietaisus ir juos palyginti
 • kalbėti apie valgymo įpročius ir sveiką maistą
 • kalbėti apie grožinės literatūros pasaulį, mistines būtybes ir superherojus
 • kalbėti apie skirtingas šalis, jų tradicijas, papročius, kalbas, kultūrą
 • dalytis nuomone apie įvairius žanrus, siužetą, filmų ir animacinių filmų aktorius
 • aprašyti nuotaikingus paveikslėlius ir pasakoti juokingas istorijas
Skaityti daugiau

Virtual Explorer

Intensyvaus kalbėjimo kursas
56
pamokos
2
kartus per savaitę
7
mėnesio
Skaityti daugiau
2 kartus per savaitę
7 mėnesio
Intensyvaus kalbėjimo kursas

Vaikas gali:

 • Išreikšti savo nuomonę apie įvairias pramogas, tokias kaip menas, muzika
 • Diskutuoti apie šiuolaikines technologijas
 • Diskutuoti apie svarbiausius mokslo proveržius ir jų įtaką šiuolaikiniam gyvenimui
 • Pasitelkti kritinį mąstymą diskutuojant ir ieškant sprendimų į modernias problemas
 • Diskutuoti apie senovės civilizacijas bei svarbiausias asmenis istorijoje
 • Diskutuoti apie ateities tendencijas
 • Prognozuoti ateities aplinkosaugos problemas ir iššūkius, mokslo bei technologijų pažangą
 • Kalbėti apie turizmą ir keliones
Skaityti daugiau
12
 • Lygiai ir skyriai

  Novakid programos yra paremtos bendraisiais Europos kalbų metmenimis (CEFR) ir yra sudarytos iš: 4 pagrindinių lygių, specialios programos ikimokyklinikumas ir intensyvaus kalbėjimo kurso "Time2Talk", orientuoto į pažengusius kalbėtojus. Lygiai yra suskaidyti į skyrius, kurių kiekvienas turi 4-ias klases ta pačia tema. Šios klasės yra sudarytos iš gramatikos, žodyno ir kalbėjimo pratybų.

 • Asmeninis požiūris

  Mokytojai stebi, prižiūri ir apdovanoja pažymėjimais už pažangą ir pasiekimus. Be to, kad mokytojai galėtų individualiai pritaikyti mokymo programą kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į individualius jų poreikius, turime specialias gramatikos, kalbėjimo ir skaitymo pamokas!

 • Pamokos trukmė

  Pamoka trunka 25 minutes. Tai yra puikus laiko tarpas, nes vaikas nepavargsta ir gali efektyviai mokytis reikiamą medžiagą. Tyrimai patvirtina, kad individualiose pamokose (ypač su gimtakalbiais!) darbo krūvis yra daug didesnis nei grupinėse.

PažymėjimaiPažangos kontrolę

Stebime savo mokinių pažangą ir reguliariai siunčiame įgytų įgūdžių pažymėjimus

section.certificate.item1.imageAlt
PažymėjimaiLygio pažymėjimas

Kiekvieno lygio pabaigoje mokiniai gauna pažymėjimą - tai pirmasis rimtas jų pasiekimas mokantis anglų kalbos!

section.certificate.item2.imageAlt
12

Esame tikri, kad pamokose mokiniai turi gerai praleisti laiką ir didžiuotis savo anglų kalbos pažanga. Užbaigus kiekvieną lygį ir po vertinimo pamokų, Novakid mokiniai gauna pasiekimų pažymėjimus, o tėvai gali pasidalinti šiais pažymėjimais savo socialiniuose tinkluose!

circle image

TPR metodas

(visiškas fizinis atsakas)

Naudojant Visiško fizinio atsako (TPR) metodą, mokytojas ne tik rodo skaidres, bet kartu perteikia medžiagą gestais, veido išraiškomis ir judesiais. Vaikai mielai kartoja judesius ir įsisavina medžiagą daug greičiau ir efektyviau. Kartu su komunikaciniu priėjimu, TPR metodas duoda gerų rezultatų. Matome, kad vos po mėnesio reguliarių pamokų, vaikai, kurie anksčiau nesimokė anglų kalbos, pradeda ja šnekėti.

main slide image

Novakid mokytojai

Mes dėmesingai parenkame savo mokytojus. Atidžiai patikrinę diplomus ir pažymėjimus, prašome jų surengti „gyvą“ demonstracinę pamoką su Novakid specialistu, kad galėtume įvertinti mokytojo profesionalumą.
Josse
Josse Jungtinė Karalystė

Mokymo patirtis: 15 metai

Roxanne
Roxanne Pietų Afrikos Respublika

Mokymo patirtis: 10 metai

Brittani
Brittani JAV

Mokymo patirtis: 10 metai

Dayna
Dayna Pietų Afrikos Respublika

Mokymo patirtis: 3 metai

JP
JP Pietų Afrikos Respublika

Mokymo patirtis: 3 metai

Nedvejokite!Pabandykite išmokti anglų kalbos su gimtakalbiais.

Mūsų mokytojai gerai sutars su jūsų vaiku, įvertins dabartinį anglų kalbos lygį ir įkvėps mokytis kalbos!
main image
Cookies help us make Novakid better for you

Cookies are like the sprinkles on an ice cream sundae: they make the whole experience even better. Our goal is to make Novakid the best online platform for learning English. So as you use our website, go ahead and enjoy the cookies - they're good for you!

Here are some examples of the cookies we use:
 • Advertising: To show you relevant ads from partners based on your activity on our website.
 • Analytics: To understand website usage to enhance user experience.
 • Personalization: To tailor content and offers to your past website interactions.

You can personalize your choices by clicking on ‘Cookie Settings’.

Cookie settings

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Strictly necessary

Always active
These cookies are essential for our website to work properly and cannot be turned off. They help us to make sure that our website is secure and that you can use all its features.

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics

These cookies help us understand how people use our website. This information allows our team to improve our website and make it more user-friendly.

Personalization

These cookies help us to show content that is suited to you, including offers, based on your previous use of our website.