Վերադարձ դեպի ծրագրեր
cube image

STARTERS

Մակարդակ 2
Novakid ծրագրի Մակարդակ 2-ը նախատեսված է 8-9 տարեկան երեխաների համար։ Երեխան անգլերենն ուսումնասիրում է հետաքրքիր և մատչելի ձևով։ Նա իրեն վստահ է զգում, քանի որ իր բառապաշարում արդեն իսկ ունի բազմաթիվ բառեր տարբեր թեմաների և հիմնական քերականական կառուցվածքների վերաբերյալ։ Նա կարողանում է պարզ մտքեր արտահայտել, հասկանում է ուսուցչին, կարող է տարրական զրույց վարել։ Մակարդակ 2-ը ավարտելուց հետո երեխան պատրաստ է մասնակցել Pre-A1 քննությանը (YLE Starters) (Լսել և խոսել)

cube image
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ընթերցանություն

Մակարդակ ավարտին 2 երեխան կարող է`

 • պատմել առարկաների գտնվելու վայրի մասին՝ օգտագործելով տարբեր նախդիրներ
 • նկարագրել ուրիշների զգացմունքները
 • համեմատել և նկարագրել կենդանիներին
 • հաշվել մինչև 100-ը
 • խոսել սիրելի խաղալիքների, կենդանիների, գույների, սպորտի մասին
 • պատմել իր ընտանիքի մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել առօրյա գործունեության (հեռուստացույց դիտել, սպորտ խաղալ) և նախասիրությունների մասին
 • նշել ժամանակը
 • պատմել տարվա տարբեր ժամանակներում ձեր սիրելի գործունեության մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել անցյալում կատարված իրադարձությունների մասին (was/were)
 • հարցնել և բացատրել, թե ինչպես հասնել տեղ

Ձեր երեխան կընդլայնի իր բառապաշարն ըստ թեմաների.

 • դասասենյակ
 • զգացմունքները
 • կենդանիներ
 • խաղալիքներ
 • սպորտ
 • ընտանիք
 • գույները
 • սնունդ
 • ամիսներ
 • հասարակական վայրեր
 • կենցաղային իրեր

Մակարդակ 2-ի (Starters) քերականությունը ներառում է հետևյալ հասկացությունները և կառուցվածքները.

 • this / that / these / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • a/an հոդեր և հոգնակի թվի -s վերջավորություն
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Երեխան կարող է տառերով վանկեր կազմել և կարդալ պարզ բառեր:

Մի հապաղեք:Փորձեք սովորել անգլերենը մայրենի լեզվի կրողի հետ:

Մեր ուսուցիչները երեխայի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեն, կպարզեն անգլերենի իմացության մակարդակը և կոգեշնչեն սովորել լեզուն:
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.