Վերադարձ դեպի ծրագրեր
cube image

STARTERS

Մակարդակ 2
Novakid ծրագրի Մակարդակ 2-ը նախատեսված է 8-9 տարեկան երեխաների համար։ Երեխան անգլերենն ուսումնասիրում է հետաքրքիր և մատչելի ձևով։ Նա իրեն վստահ է զգում, քանի որ իր բառապաշարում արդեն իսկ ունի բազմաթիվ բառեր տարբեր թեմաների և հիմնական քերականական կառուցվածքների վերաբերյալ։ Նա կարողանում է պարզ մտքեր արտահայտել, հասկանում է ուսուցչին, կարող է տարրական զրույց վարել։ Մակարդակ 2-ը ավարտելուց հետո երեխան պատրաստ է մասնակցել Pre-A1 քննությանը (YLE Starters) (Լսել և խոսել)

cube image
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ընթերցանություն

Մակարդակ ավարտին 2 երեխան կարող է`

 • պատմել առարկաների գտնվելու վայրի մասին՝ օգտագործելով տարբեր նախդիրներ
 • նկարագրել ուրիշների զգացմունքները
 • համեմատել և նկարագրել կենդանիներին
 • հաշվել մինչև 100-ը
 • խոսել սիրելի խաղալիքների, կենդանիների, գույների, սպորտի մասին
 • պատմել իր ընտանիքի մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել առօրյա գործունեության (հեռուստացույց դիտել, սպորտ խաղալ) և նախասիրությունների մասին
 • նշել ժամանակը
 • պատմել տարվա տարբեր ժամանակներում ձեր սիրելի գործունեության մասին
 • պատմել սննդի նախասիրությունների մասին
 • խոսել անցյալում կատարված իրադարձությունների մասին (was/were)
 • հարցնել և բացատրել, թե ինչպես հասնել տեղ

Ձեր երեխան կընդլայնի իր բառապաշարն ըստ թեմաների.

 • դասասենյակ
 • զգացմունքները
 • կենդանիներ
 • խաղալիքներ
 • սպորտ
 • ընտանիք
 • գույները
 • սնունդ
 • ամիսներ
 • հասարակական վայրեր
 • կենցաղային իրեր

Մակարդակ 2-ի (Starters) քերականությունը ներառում է հետևյալ հասկացությունները և կառուցվածքները.

 • this / that / these / those
 • can / can't
 • have / haven't, has / hasn't
 • mine, yours, his, hers, theirs, ours
 • him, her, them, it
 • a/an հոդեր և հոգնակի թվի -s վերջավորություն
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • how much / how many
 • a lot of, some, not much, not many
 • was / were

Երեխան կարող է տառերով վանկեր կազմել և կարդալ պարզ բառեր:

Մի հապաղեք:Փորձեք սովորել անգլերենը մայրենի լեզվի կրողի հետ:

Մեր ուսուցիչները երեխայի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեն, կպարզեն անգլերենի իմացության մակարդակը և կոգեշնչեն սովորել լեզուն:
main image