Վերադարձ դեպի ծրագրեր
cube image

Juniors

Մակարդակ 1

Novakid ծրագրի 1-ին մակարդակը (Juniors) նախատեսված է 6-ից 7 տարեկան երեխաների համար: Երեխան զվարճալի կերպով սովորում է անգլերեն, զգալիորեն ընդլայնում է բառապաշարը և տիրապետում է հիմնական քերականական կառուցվածքներին: Աշակերտը սկսում է կարդալ անգլերեն, հասկանալ իրեն ուղղված հարցերը։

cube image
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ձայնայիյ ընկալման միջոցով ուսուցման ձև
ընթրցանություն

Մակարդակ 1 (Juniors) ծրագրի ավարտից հետո երեխան կկարողանա.

 • շարունակեք պարզ զրույց. նշեք ձեր անունը և տարիքը, պատասխանեք «Ինչպե՞ս եք» հարցին:
 • խոսեք ձեր ընտանիքի, խաղալիքների և դասարանի առարկաների մասին
 • նկարագրեք ձեր արտաքին տեսքը և հագուստը
 • խոսեք ձեր նախասիրությունների մասին
 • պատմիր, թե ինչ կա նրա սենյակում
 • նկարագրել օբյեկտների գտնվելու վայրը
 • խոսել այն մասին, թե ինչ կարող է կամ ինչ չի կարող անել
 • նշել ժամանակը
 • հաշվել մինչև 20-ը

Ձեր երեխան կընդլայնի իր բառապաշարն ըստ թեմաների.

 • դասասենյակ
 • դեմքի մասերը
 • զգացմունքները
 • կենցաղային իրեր
 • ընտանիքի անդամները
 • թվեր
 • սնունդ
 • գույները
 • կահույք
 • գործողության բայեր
 • տարվա եղանակներ
 • խաղալիքներ
 • շաբաթվա օրերը
 • հագուստ

Մակարդակ 1 (Juniors) ծրագրի քերականությունը ներառում է հետևյալ հասկացությունները և կառուցվածքները.

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • ստացական ձևեր (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like и don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • մարդկանց անուններով փոքրատառ և մեծատառ տառերի օգտագործումը, շաբաթվա օրերը, նախադասության սկզբում

Երեխան սովորած բառերի և քերականության շրջանակներում կկարողանա հասկանալ ուսուցչին։

Երեխան գիտի անգլերեն այբուբենը և վստահորեն կարդում է 1-2 վանկից բաղկացած բառեր։

Մի հապաղեք:Փորձեք սովորել անգլերենը մայրենի լեզվի կրողի հետ:

Մեր ուսուցիչները երեխայի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեն, կպարզեն անգլերենի իմացության մակարդակը և կոգեշնչեն սովորել լեզուն:
main image
We use cookies so you can enjoy it here at Novakid.
Accept all cookies if you want to get the most out of our website, only necessary or .

Manage cookies

Find more information about what cookies are and how we work with them in our Cookie policy and Privacy policy

Technical cookies

These technical cookies are essential for our website to work properly and so cannot be disabled

Advertising cookies

These cookies monitor your online behaviour and identify website usage, helping advertisers show you advertising and content that is more relevant to youAdvertising cookies do not use or store your personal information

Analytics cookies

These cookies analyse how you interact with our site by collecting and reporting information anonymously. This helps us to improve our website and services for your better experience.