Վերադարձ դեպի ծրագրեր
cube image

Juniors

Մակարդակ 1

Novakid ծրագրի 1-ին մակարդակը (Juniors) նախատեսված է 6-ից 7 տարեկան երեխաների համար: Երեխան զվարճալի կերպով սովորում է անգլերեն, զգալիորեն ընդլայնում է բառապաշարը և տիրապետում է հիմնական քերականական կառուցվածքներին: Աշակերտը սկսում է կարդալ անգլերեն, հասկանալ իրեն ուղղված հարցերը։

cube image
Հաղորդակցման հմտություններ
Բառապաշառ
Քերականություն
ձայնայիյ ընկալման միջոցով ուսուցման ձև
ընթրցանություն

Մակարդակ 1 (Juniors) ծրագրի ավարտից հետո երեխան կկարողանա.

 • շարունակեք պարզ զրույց. նշեք ձեր անունը և տարիքը, պատասխանեք «Ինչպե՞ս եք» հարցին:
 • խոսեք ձեր ընտանիքի, խաղալիքների և դասարանի առարկաների մասին
 • նկարագրեք ձեր արտաքին տեսքը և հագուստը
 • խոսեք ձեր նախասիրությունների մասին
 • պատմիր, թե ինչ կա նրա սենյակում
 • նկարագրել օբյեկտների գտնվելու վայրը
 • խոսել այն մասին, թե ինչ կարող է կամ ինչ չի կարող անել
 • նշել ժամանակը
 • հաշվել մինչև 20-ը

Ձեր երեխան կընդլայնի իր բառապաշարն ըստ թեմաների.

 • դասասենյակ
 • դեմքի մասերը
 • զգացմունքները
 • կենցաղային իրեր
 • ընտանիքի անդամները
 • թվեր
 • սնունդ
 • գույները
 • կահույք
 • գործողության բայեր
 • տարվա եղանակներ
 • խաղալիքներ
 • շաբաթվա օրերը
 • հագուստ

Մակարդակ 1 (Juniors) ծրագրի քերականությունը ներառում է հետևյալ հասկացությունները և կառուցվածքները.

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / etc.
 • ստացական ձևեր (This is Bill's cup, This is Ann's watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like и don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • մարդկանց անուններով փոքրատառ և մեծատառ տառերի օգտագործումը, շաբաթվա օրերը, նախադասության սկզբում

Երեխան սովորած բառերի և քերականության շրջանակներում կկարողանա հասկանալ ուսուցչին։

Երեխան գիտի անգլերեն այբուբենը և վստահորեն կարդում է 1-2 վանկից բաղկացած բառեր։

Մի հապաղեք:Փորձեք սովորել անգլերենը մայրենի լեզվի կրողի հետ:

Մեր ուսուցիչները երեխայի հետ ընդհանուր լեզու կգտնեն, կպարզեն անգլերենի իմացության մակարդակը և կոգեշնչեն սովորել լեզուն:
main image