Διασκέδαση με το Αλφάβητο!

Πόσο καλά γνωρίζετε το ABC στα Αγγλικά; Ας διασκεδάσουμε και ας δούμε!

Τι αρχίζει με το Α; Επιλέξτε ένα φρούτο που ξεκινά με A

Επιλέξτε ένα χρώμα που ξεκινά με R

Επιλέξτε ένα μέρος του σώματος που ξεκινά με H.

Επιλέξτε ένα ζώο που ξεκινά με Κ.